Nieuws

Woningmarkt voor starters ingestort

Verkoop aan starters in 2009 en 2010 was 28 procent hoger

dinsdag 31 mei 2011
Woningmarkt voor starters ingestort

De strenge maatregelen van de overheid en het zeer stringente beleid van banken op het gebied van hypotheekverschaffing, gaat ten koste van de starters op de woningmarkt. Dat registreert het Wegwijs Kenniscentrum op basis van cijfers van het Kadaster. Het aantal aan starters verkochte woningen lag in dan 2009 maar liefst 28 procent  hoger dan in zowel 2009 als 2010. Deze situatie remt de doorstroming op de woningmarkt en staat enig herstel in de weg.

De cijfermatige conclusie trekt het Wegwijs Kenniscentrum uit het cijfermatige onderdeel: "Het aantal verkochte woningen per leeftijdscategorie". In april 2009, het eerste jaar na de kredietcrisis, was het totaal aan woningverkopen ongeveer gelijk aan de woningverkopen per april 2011, 10.073 (2009) om 10.068 (2011). Het aantal woningtransacties bij de groep starters lag in 2009 echter 28% hoger dan nu in 2011, 2.173 versus 1.692.

Het aantal verkopen aan starters in april 2009 (2.173) en april 2010 (2.146) waren nog praktisch gelijk. De problemen bij de startende woningkoper zijn dus daarna ontstaan. De cijfers van het Kadaster maken dit schrijnende aantal inzichtelijk.

Jaartal Aantal woningverkopen Aantal woningverkopen starters t/m 25 jaar
2009 10.073 2.173
2010 11.069 2.146
2011 10.068 1.692

Verkopen totaal versus verkopen bij starters (Bron: Kadaster)

Ouderen kopen meer
Dat het vastlopen van de woningmarkt vrijwel geheel kan worden geweten aan de moeilijkheden die juist starters ondervinden bij het kopen van een woning, kan ook worden geconcludeerd uit het hogere aantal verkopen bij de overige leeftijdsgroepen. Zo steeg vergeleken met dezelfde maand in 2009 het aantal verkochte woningen in de groep 45 tot 55 jarigen met 21 procent. In de groep 55 tot 65 jarigen nam het aantal verkopen zelfs met 49 procent toe. Bij 65-plussers steeg de verkoop met maar liefst 41 procent.

Kettingreactie
Dat juist de starters het voor de kiezen krijgen, heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. Uit eerdere persberichten van de makelaarsverenigingen NVM en VBO bleek reeds dat de aankoop van woningen door een starter leidt tot een reactie in de duurdere segmenten. Eén woningaankoop door een starter resulteert in meer dan drie andere woningaankopen in de duurdere segmenten. Het beperken van de aankoopfaciliteiten voor starters, zorgt er dus voor dat het totaal aantal woningverkopen op jaarbasis met ongeveer 25.000 daalt.

Het kan niet anders dan dat de oorzaak van deze plotselinge teruggang te wijten is aan de door de overheid ingezette beperkende maatregelen bij het verkrijgen van hypotheken. Ook het achterwege laten van stimulerende maatregelen zoals koopsubsidie en startersleningen eist nu zijn tol. Verder zorgt de inmiddels door de NMA gebagatelliseerde hogere rente van de Nederlandse banken - de rentemarge van de banken ligt nog altijd een vol procent hoger dan zo'n vijf jaar geleden - voor problemen bij de jongste groep kopers

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie