Nieuws

Particulier heeft gemiddeld voor 14.084 euro aan aandelen

Belegger nog steeds extreem voorzichtig

vrijdag 27 mei 2011
Particulier heeft gemiddeld  voor 14.084 euro aan aandelen

Nederlandse particulieren blijven nog steeds heel voorzichtig wanneer het om beleggen in aandelen gaat. De aandelencrash van oktober 2008 heeft diepe wonden geslagen, temeer omdat deze crash volgde op een eerdere deceptie op de beurzen aan het begin van deze eeuw. Desondanks blijkt het gemiddelde Nederlandse huishouden in februari van dit jaar weer voor ruim € 14.000,- in aandelen te zitten. Dat is iets minder dan aan de vooravond van de kredietcrisis in 2007, maar desondanks lijkt een licht herstel zichtbaar.

In februari 2007 kwam het gemiddelde aandelenbezit per huishouden nog op een bedrag van € 16.197,- uit. Dit vermogen daalde door de negatieve perikelen op de aandelenmarkten als gevolg van de kredietcrisis naar een bedrag van om en nabij € 8.600,-. Sindsdien is een fors herstel opgetreden. Tussen maart 2009 en december 2009 steeg de beurs met ruim zeventig procent. In 2010 kwam daar nog 5,7 procent bij. Inclusief dividend steeg de beurs sinds het diepste punt van de kredietcrisis met bijna tachtig procent.

Sparen beter dan beleggen?
Veel particulieren gaan er sindsdien vanuit dat sparen wellicht beter of verstandiger zou zijn dan beleggen in aandelen. Daar is wel een zinnig woord over te zeggen. Wie zijn aandelen in februari 2007 zou hebben verzilverd en de tegenwaarde daarvan weer ouderwets zou hebben gespaard, zou nu in contanten meer bezitten dan degen die zijn aandelen op de beurs had laten staan. De gemiddelde aandelenbezitter zou dan nu € 17.878,- op het spaarbankboekje hebben gehad. Edoch, degene die zijn spaargeld in maart 2009 weer in aandelen had gestopt, zou momenteel gemiddeld € 28.345,- aan aandelenwaarde op de beurs hebben staan.

Hoe is het langjarige rendement?
Het gemiddelde rendement op sparen ligt momenteel rond de 2,25 procent. Het langjarig gemiddelde ligt rond de 3,65 procent, gerekend vanaf het jaar 1900. Het langjarig aandelenrendement ligt sinds het jaar 1900 op 7,8 procent netto (dus na aftrek van alle beleggingskosten, ook al waren dat soms "woekerkosten"). De juiste beleggingskeuze van beschikbaar geld is daarom afhankelijk van de periode waarin men dat geld kan of wil beleggen.

Voor de zeer korte termijn is de veiligheid van geld het best gewaarborgd op een simpele spaarrekening. Voor een iets langere termijn kan de keuze van obligaties wellicht primair aan te bevelen zijn. Maar voor mensen die het geld niet keihard nodig hebben of die het geld gemakkelijk langer dan een jaar of zeven kunnen wegzetten is het beleggen in aandelen of aandelenfondsen altijd het meest aan te raden.

Kiezen tussen obligaties of aandelen
Sinds het jaar 1900 is er, ondanks diverse crashes tussendoor, slechts één periode van vijftien jaar geweest waarin obligaties een beter rendement hebben gegeven dan aandelen. Er waren in totaal 95 periodes van vijftien jaar. In alle periodes van twintig jaar of langer sinds 1900 was het aandelenrendement altijd hoger dan het rendement van elke andere vorm van belegging. Het evenwicht tussen het gemiddeld rendement op obligaties en op aandelen zal naar schatting op een periode van zo'n 2,5 jaar liggen. Daarboven winnen aandelen het meestal.

Aandelen extra aantrekkelijk
Belangrijk is natuurlijk dat deze berekeningen altijd gemiddelden zijn. De kans dat aandelenbelegging het ook op kortere termijn wint van alle andere beleggingen is momenteel groter dan gemiddeld. Aandelen zijn al een poos ondergewaardeerd. Dat is het gevolg van de bovenmatige voorzichtigheid van institutionele en particuliere beleggers.

Over de jaren heen ligt de gemiddelde koers van Nederlandse aandelen op 14,3 maal de gemiddelde winst van de onderliggende bedrijven. Op basis van deze berekening zou bij de huidige gemiddelde winst van alle in de AEX vertegenwoordigde bedrijven de koers op ongeveer 430 punten moeten liggen. De AEX-koers ligt eind mei 2011 echter rond de 350 punten. Behoudens de normale jaarlijkse gemiddelde koerswinsten op aandelen die te verwachten zijn, ligt de AEX-koers dus ook nog eens zo'n kleine twintig procent achter op het langjarig gemiddelde. Voor mensen die hun geld de eerstkomende paar jaar niet speciaal nodig hebben, is het beleggen in aandelen op basis van deze gemiddelde visie dus juist nu aan te bevelen.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie