Nieuws

Aandelenbeurzen op laagste stand in 2011

Grieken, Ieren en Belgen zetten sombere toon

woensdag 25 mei 2011
Aandelenbeurzen op laagste stand in 2011

De aandelenbeurzen kregen onlangs een rechtse directe te verwerken. Versuft hangen beleggers in de touwen. De grootste klap werd wederom uitgedeeld door de Grieken, maar ook zorgen over andere Europese landen nemen toe. Aandelen (de AEX) werden hierdoor circa vijf procent minder waard in nog geen twee weken en daalden tot de laagste stand in 2011. Een verbetering in de situatie wordt op korte termijn niet verwacht. Wel wordt door overheden driftig gediscussieerd over de beste manier om de problemen aan te pakken.

Niet alleen de Griekse overheid zit financieel in de problemen. Ook de situatie in Ierland, Portugal en zelfs België wordt nauwlettend  gevolgd. Zeker nadat Fitch, een organisatie die de financiële gezondheid van onder ander landen meet, aangaf de kredietwaardering van België onder de loep te nemen.

Lening niet of later terugbetalen
Het probleem voor beleggers is in aanvang niet de enorme leningen aan de economisch zwakke landen. Het wordt pas echt penibel als de steun niet voldoende blijkt te zijn en het uitgeleende geld niet of gedeeltelijk terugbetaald wordt. Het laatste kan realiteit worden bij de Grieken. In dat geval wordt een deel van de leningen als het ware verplicht kwijtgescholden. Een andere optie is het verlengen van de termijn van terugbetaling. Ook banken en beleggers die geld in de Griekse overheid hebben gestoken in de vorm van staatsobligaties, lopen het risico hun investering gedeeltelijk te verliezen. Tegenover dit risico staat een hoge rente die de Griekse overheid moet betalen om überhaupt geld aan te kunnen trekken.

Vertrouwen zoek
Het verzet om landen financieel bij te staan, groeit. Ook beleggers staan, ondanks de mogelijk te behalen rente, niet in de rij om de betreffende overheden van een lening te voorzien. Een lening is gebaseerd op het vertrouwen dat volgens de afspraken aflossing volgt. Dit vertrouwen is zoek wanneer men simpelweg besluit om tussentijds de voorwaarden aan te passen. Door het wantrouwen worden de problemen steeds groter. Want als het ene land niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, wie zegt dat een ander probleemland later wel de afspraken nakomt? Door dergelijke effecten heeft de situatie in Griekenland ook nadelige gevolgen voor onder meer Portugal, Ierland en België.

AEX naar dieptepunt
In maart waren het dezelfde perikelen die de aandelenbeurzen omlaag dreven.  Na steun aan de Grieken leek de kou uit de lucht en stegen de koersen. De opluchting was van korte duur. Na een gestage groei eind maart sloeg de stemming om en recent bereikte de AEX met 341,5 punten de laagste stand dit jaar. Het is voor beleggers te hopen dat de politiek, wellicht soms tegen beter weten in, de armlastige landen blijft ondersteunen. Ondanks de miljarden die daarmee gepaard gaan is een nog verder afbrokkelend vertrouwen funest voor de koersen.

Nu aandelen kopen lijkt een vrij riskante aangelegenheid. Anderzijds is uit het verleden wel gebleken dat de problemen van vandaag door de veelal kortzichtige beleggersmentaliteit morgen weer vergeten zijn. Samenvattend is een stijging op langere termijn waarschijnlijk maar geldt voor de korte termijn dat "rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst".

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie