Nieuws

Zorgkosten stijgen maar niemand wil betalen

Politiek, zorgverzekeraars en ziekenhuizen soebatten door

donderdag 21 april 2011
Zorgkosten stijgen maar niemand wil betalen

Al maandenlang onderhandelen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid - onder leiding van minister Edith Schippers - over een efficiëntere inrichting van het zorgstelsel. Waar Schippers vasthoudt aan haar eis van maximaal 2,5% jaarlijkse volumegroei van verleende zorgkosten, stellen verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat er bij het inperken van het budget niet alleen naar hen gewezen moet worden. Een discussie die mede bepalend is voor de premie van de zorgverzekering. 

Schippers redeneert dat bij het inperken van de volumegroei en daarmee de marktwerking de beloning gebaseerd wordt op prestaties. Vaste tarieven voor zorg zullen van tafel verdwijnen.  Vanaf 2012 streeft het ministerie van Volksgezondheid ernaar de huidige groei van zorgkosten met 4% te reduceren. De grote vraag is wie draait hier voor op? Schippers ziet een grote taak liggen bij de zorgverzekeraar.

Tweede Kamer bezorgd
Uit het debat in de Tweede Kamer blijkt dat diverse partijen zich zorgen maken over de plannen om vanaf 2012 de zogenoemde macronacalculatie af te schaffen.  Deze calculatie betekent dat het verschil tussen het door de overheid gestelde plafond aan kosten en de werkelijke kosten volledig betaald dienen te worden door zorgverzekeraars. Ook wil Schippers de vergoeding voor voorspelbaar hoge kosten vervangen. Nu wordt deze gebaseerd op de werkelijke kosten aan het eind van het jaar. Vanaf 2012 wil Schippers een geschatte vergoeding aan het begin van het jaar realiseren. Het risico is dat verzekeraars hoge kosten niet meer kunnen verhalen op de overheid en er risicoselectie gaat plaatsvinden. Mensen met een grotere zorgbehoefte zouden hierdoor in de toekomst uitgesloten kunnen worden.
 
Zorgverzekeraars wijzen naar pakketmaatregelen en eigen bijdragen
Zorgverleners zijn bereid in de toekomst meer risico te nemen omtrent de zorgkosten, maar vinden het plan dat momenteel op tafel ligt te ambitieus en onhaalbaar. Het instellen van een volumeplafond in combinatie met het afschaffen van de vereffening voor voorspelbaar hoge kosten en alle andere maatregelen die minister Schipper op stapel heeft is simpelweg  te veel van het goede. 
Zorgverzekeraars stellen dat de verantwoording voor deze kosten niet geheel bij hen gelegd kan worden. Er zou ook gekeken moeten worden naar de eigen bijdrage en pakketmaatregelen. Dit zal inhouden dat we aankijken tegen versobering van het zorgpakket of stijging van de premies.

Hoewel het ministerie duidelijkheid beloofde vóór 6 april, zijn de partijen in deze onderhandelingen het nog niet eens.  Duidelijk is wel dat de premie van de particulier onder deze omstandigheden ook de komende jaren in ieder geval zal blijven stijgen. Terwijl de onderhandelingen doorkabbelen trekken burgers alvast de portemonnee. Wij wensen u een vrolijk Pasen.

NP

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie