Nieuws

Verzekeringsvoorwaarden nog steeds vaak onleesbaar

Taalvereenvoudiging schiet door

maandag 18 april 2011
Verzekeringsvoorwaarden nog steeds vaak onleesbaar

De online premievergelijker Verzekeringssite.nl heeft zich tot taak gesteld om de polisvoorwaarden van alle Nederlandse verzekeraars helder en leesbaar te krijgen. Een nobel streven: soms zijn de voorwaarden van autoverzekeringen zelfs voor juristen lastig te interpreteren. Vrouwenverzekeraar Onna-Onna wist in het meest recente onderzoek als enige verzekeraar de voorwaarden te presenteren op het zeer eenvoudige taalniveau B1. Simpel genoeg om begrijpelijk te zijn voor 95 procent van de Nederlanders. Al kun je je afvragen of honderd procent leesbaarheid het gewenste einddoel moet zijn.

Vijf aanbieders van verzekeringen, waaronder zelfs HEMA, gebruikten zelfs een taalniveau (C2) dat voor slechts 5 procent van de bevolking goed te begrijpen is. De volgende tekst komt bijvoorbeeld uit de polisvoorwaarden van de HEMA autoverzekering. In afwijking van art. 1.5 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden wordt onder gebeurtenis verstaan het voorval dat of de feitelijke ontwikkeling die redelijkerwijs moet worden beschouwd als oorzaak van het geschil. Een gebeurtenis waarvan een verzekerde niet op de hoogte was en ook niet op de hoogte behoefde te zijn, kan niet worden aangemerkt als oorzaak van het geschil.  Het is allesbehalve eenvoudig om in één keer te begrijpen waar de verzekeraar het hier over heeft.

Moeder of verzekeraar?
Onna-Onna, de verzekeraar die zich voornamelijk richt op vrouwen maar ook mannen accepteert, heeft de roep om klare taal ter harte genomen. De gehele tekst van de polisvoorwaarden is geschreven in Jip-en-Janneke-taal. Hoe ziet dat eruit? Allereerst staan er alleen maar korte zinnen in zonder moeilijke woorden. Bovendien wordt er structureel getutoyeerd. Als Onna-Onna uitlegt welke mogelijkheden er zijn om een auto te verzekeren, staat er: 'Lees de voorwaarden goed. Dan kun je een goede keuze maken.' Wanneer Onna-Onna duidelijk maakt dat de verzekering alleen geldt voor schade die is ontstaan vanaf het moment dat de verzekering is afgesloten, staat er: 'Had je een schade voor je deze verzekering had? Dan betalen we die natuurlijk niet." De toon die Onna-Onna aanslaat, lijkt eerder op de toon van een moeder die haar kind toespreekt dan die van een verzekeraar die uitlegt wat je rechten en plichten zijn als klant. Jip-en-Janneke-taal wordt zo wel erg letterlijk genomen.

Wat is duidelijk en helder?
Polisvoorwaarden zijn vaak geschreven in juridisch jargon en daarom soms ingewikkeld. De reden hiervoor is dat bijvoorbeeld in het geval van een conflict, een verzekeringsvoorwaarde niet op meerdere manieren valt uit te leggen. Die conflictsituaties zijn daarbij juist de momenten zijn om de polisvoorwaarden er eens op na te slaan om exact na te lezen wat er bedoeld wordt. De polisvoorwaarden zoals Onna-Onna die biedt, zijn echter juist door het eenvoudige taalgebruik vaak niet eenduidig en werken deze verwarring enkel in de hand.

Verzekeraars die volgens de tabel van Verzekeringssite niet in de taalcategorie B1 of B2 vallen, maar in het lastiger niveau C1 worden geschaald, hebben overigens vaak ook een website waarin de voorwaarden wél eenvoudig staan uitgelegd. Voor verdere verdieping wordt dan verwezen naar de voorwaarden. Jip-en-Janneke of juristentaal. De oplossing ligt als zo vaak ergens in het midden.

bvdl

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie