Nieuws

“Rampscenario woningmarkt bevestigd”

Weer minder woningen verkocht. Prijzen 13 procent omlaag

donderdag 7 april 2011
“Rampscenario woningmarkt bevestigd”

Wat eind december 2010 al werd bevroed, is uitgekomen: de woningmarkt is in het eerste kwartaal van 2011 volledig ingestort. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2010 is het aantal verkochte woningen met maar liefst 15 procent gedaald. De prijzen van woningen zijn sinds de top in 2008 met 13,1 procent gedaald. Nederland is in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Maatregelen van de overheid kunnen niet uitblijven. Daarom komt Wegwijs met een reddingsplan.

Nadat in Wegwijs Actueel van 29 december 2010 was aangekondigd dat de woningmarkt vanaf januari 2011 zou instorten als gevolg van het steeds stringentere beleid van de AFM (Autoriteit Financiele Markten), werd met smart uitgekeken naar de werkelijke cijfers over het eerste kwartaal van 2011. Vandaag publiceerde makelaarsvereniging NVM als eerste deze cijfers. Uit de publicatie blijkt dat van een opleving van de huizenmarkt volstrekt geen sprake is. Integendeel zelfs, het is duidelijk dat het met de woningmarkt volstrekt de verkeerde kant op gaat.

Steeds slechter
In het laatste kwartaal van vorig jaar werden door NVM-makelaars nog 25.129 huizen verkocht. In het eerste kwartaal van 2011 waren dat er 21.536. Dat is een daling van maar liefst 14,3 procent. Ook vergeleken met het al magere eerste kwartaal van 2010 ging het veel slechter. Toen werden ruim 6 procent meer huizen verkocht dan nu.

Woningprijzen dalen steeds verder
De Nederlander betaalt nu gemiddeld 227.000,- euro voor een woning. Medio 2008 stond dat gemiddelde op een top van 261.000,- euro. Sindsdien is het met de prijs bergafwaarts gegaan. Voor het lopende jaar wordt een verdere prijsdaling verwacht van nog eens vijf procent.

Starters zwaar getroffen
Volgens Ger Hukker, voorzitter van de NVM, zijn vooral tussenwoningen en appartementen goedkoper geworden. De verkooptijd van appartementen is sinds dezelfde periode van vorig jaar toegenomen met ruim 15 procent. Het feit dat juist appartementen en tussenwoningen worden getroffen - het goedkoopste segment - geeft aan dat starters vrijwel niet meer in staat zijn voldoende hypotheek te krijgen om een woning te kopen. Het gevolg is dat daardoor nu ook de doorstroming blokkeert.

Wegwijs Reddingsplan
De gang van zaken op de huizenmarkt is ook aanzienlijk slechter dan die in de ons omringende landen. Daar heeft de markt zich allang hersteld van de klappen tijdens de kredietcrisis. Het aantal verkochte woningen loopt in de ons omringende landen al lang weer op en de prijzen stijgen daar ook weer. Het wordt steeds duidelijker dat de problemen in Nederland primair een gevolg zijn van overheidsbeleid. Het stelselmatig en vooral ongecoördineerd beperken van de mogelijkheden op hypotheekterrein liggen ten grondslag aan de deplorabele positie van de Nederlandse huizenmarkt. Het is van essentieel belang dat overheid en bedrijfsleven hun schouders onder deze markt gaan zetten. In het Wegwijs Magazine dat volgende week vrijdag wordt gepubliceerd, komt Wegwijs met een concept reddingsplan.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie