Nieuws

Aandelen als jojo op en neer

Spilzieke Amerikanen moeten bezuinigen

woensdag 20 april 2011
Aandelen als jojo op en neer

Amerikanen strooien kwistig met dollars die ze eigenlijk niet hebben. Aankoop op afbetaling is gebruikelijker dan in Nederland en betalen met de creditcard gemeengoed. De Amerikaanse overheid doet enthousiast mee aan het leven op de pof. De staatsschuld stijgt snel terwijl onduidelijkheid bestaat over mogelijke bezuinigingen. De druk op Obama neemt toe om dit probleem aan te pakken. Ook in andere landen is de overheidsschuld nog niet van de agenda. Beleggers zien het met wantrouwen aan, wat zich vertaalt in lagere aandelenkoersen.

De Amerikaanse staatsschuld is opgelopen tot 14.309 miljard dollar. Een onvoorstelbaar hoog bedrag dat iedere dag verder oploopt. Om dit abstracte cijfer een gezicht te geven: een modale woning in de Verenigde Staten kost 158.000 dollar. Dit betekent dat de overheid een schuld heeft die net zo groot is als 90,5 Amerikaanse miljoen woningen. Ter vergelijk: het totaal aantal woningen in Nederland is 7,2 miljoen

Noodscenario
De Amerikaanse schuld is zo groot dat onlangs bijna een noodscenario van kracht werd. Veel semi-openbare activiteiten, zoals bezoeken aan musea en bibliotheken, zouden in dat geval worden gestaakt om kosten te besparen. Dit werd op het nippertje voorkomen door nieuwe bezuinigingsplannen.

Rente stijgt bij hoger risico
Standard and Poor's waarschuwde onlangs voor de gevolgen van de hoge Amerikaans staatsschuld. Deze organisatie beoordeelt de financiële betrouwbaarheid van bedrijven en overheden. Een lagere waardering van Standard and Poor's is slecht nieuws voor zowel overheden zelf als voor beleggers.

De Amerikaanse overheid staat bekend als een relatief betrouwbare partij. Veel overheden lenen daarom geld aan de Amerikanen, in ruil voor een periodieke rente. Met deze leningen (staatsobligaties), kan de overheid haar uitgaven deels financieren. De hoogte van de rente op staatsobligaties is afhankelijk van het risico. Probleemlanden zoals Griekenland en Portugal betalen hogere rentelasten dan het meer stabiele Nederland of Duitsland. De kans is namelijk groter dat het geleende bedrag niet, of niet volledig, terugbetaald kan worden.

Schrikken
Het ter discussie stellen van de financiële betrouwbaarheid van de VS is even schrikken. Het betalen van een hogere rente over leningen zou de toch al astronomische staatsschuld nog verder stuwen. Deze situatie is nadelig voor beleggers. Een overheid die meer kosten maakt en minder gemakkelijk geld kan lenen, geeft immers minder uit aan het stimuleren van de economie.

Beleggers kortzichtig
De aandelenbeurs wil in 2011 wel omhoog maar krijgt keer op keer een tik te verwerken. Soms zijn onverwachtige omstandigheden zoals natuurrampen en onrust in malafide landen waar dictators de scepter zwaaien, de oorzaak. De staatsschuld van overheden is echter een terugkomend fenomeen. De bezuinigingen in met name Griekenland, Portugal en Ierland komen periodiek onder de aandacht van beleggers. Wederom geconfronteerd met de situatie, besluiten ze hun aandelen te verkopen.

Dit gebeurde ook toen het spilzieke beleid van de Amerikaanse overheid ter discussie werd gesteld. De Nederlandse aandelenbeurs daalde binnen een dag circa twee procent. Beleggers geven hiermee blijk van een vrij kortzichtige visie. De problemen bij overheden zijn niet van de een op de andere dag ontstaan. Ook verdwijnen ze niet vanzelf. Inmiddels lijken de koersen weer te stijgen, door tekenen van een doorzettend economisch herstel.

De kans is aanzienlijk dat beleggers de zorgen over onlusten in de wereld en de meer structurele overheidstekorten weer terzijde zullen schuiven. Een stijging van meer dan drie procent, naar de top uit februari, is een realistisch scenario voor de komende maanden. Toch is de boodschap van Standard and Poor's duidelijk. Zeker is dan ook dat de schuldenberg vroeg of laat opnieuw een obstakel gaat vormen voor beleggers.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie