Nieuws

Lezers willen verlaging overdrachtsbelasting!

Ook soepeler hypotheekbeleid voor starters gewenst

donderdag 10 maart 2011
Lezers willen verlaging overdrachtsbelasting!

De huizenmarkt zit behoorlijk in het slop. Woningen worden maar mondjesmaat verkocht. Vorig jaar en ook het jaar daarvoor gingen gemiddeld 125.000 huizen bij de notaris 'over de toonbank'. Dat waren er 80.000 tot 90.000  minder dan in de vijf jaren daarvoor. Sinds het begin van dit jaar is het helemaal huilen met de pet op. Terwijl de economie fors aantrekt, ligt de woningmarkt er nóg slechter bij dan de voorgaande twee jaren. Veel slechter ook dan in de ons omringende landen. Eigenwoningbezitters willen dat er nu eindelijk iets gebeurt. Wegwijs peilde dat potentiële kopers en verkopers vooral af willen van die onredelijke overdrachtsbelasting en daarnaast extra stimulansen willen zien voor starters op de woningmarkt.

Terwijl in Duitsland en België het aantal verkochte woningen vorig jaar al weer enigszins opliep, was in Nederland zelfs nog geen sprake van enige stabilisatie. Erger nog, kopers doken nog dieper weg in hun winterjas. De Nederlandse woningmarkt lag de eerste twee maanden van 2011 zelfs bijna stil. Hoewel makelaarskringen vooral belang hebben bij een goede sfeer en oppeppende woorden, wordt elk positief geluid uit die hoek maandelijks gelogenstraft door de realistische cijfers van kadaster en CBS: "Steeds minder verkochte woningen!"

Instorting woningmarkt in januari
Uit de laatste berichten van het kadaster (21 februari) zou blijken dat het aantal verkochte woningen in januari van dit jaar met 8,6 procent zou zijn gestegen. Leuke berichten natuurlijk, totdat doordrong dat het hier ging om het aantal administratieve woningtransporten dat in januari van dit jaar de burelen van de notarissen was gepasseerd. Die woningen waren voor het overgrote deel daadwerkelijk reeds in december 2010 door de makelaars verkocht. Die ogenschijnlijke opleving betrof dus eigenlijk een extra aantal verkopen in de laatste maand van vorig jaar.

Die extra opleving in december was door velen in de woningsector eigenlijk al verwacht. De dreiging van verdere verzwaring van het hypotheekbeleid vanaf januari 2011 heeft velen ertoe aangezet om vlak voor het einde van 2010 een hypotheek aan te vragen. Deze dreiging zorgde voor een eenmalige piek in de verkoop van huizen in december 2010, waarvan de akten zijn getransporteerd in januari. In verband met die dreiging wordt/werd juist voor de maand januari een enorme dip in het aantal verkopen verwacht. Verderop in de maand maart zal het kadaster het aantal notariële woningtransporten van februari publiceren, woningen die in feite in de maand januari zijn verkocht. Naar deze cijfers wordt door marktanalisten met spanning uitgekeken omdat aan de hand van deze cijfers kan worden geconcludeerd wat de gevolgen zijn geweest van het harde hypotheekbeleid van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten.

Uitslag woningmarktenquête
Verwacht wordt dat het percentage woningverkopen in Nederland door de ingrepen van de AFM nog verder achterop zal raken bij dat van de ons omringende landen. De lezers van Wegwijs nemen in de maandelijkse enquête al een voorsprong op deze negatieve cijfers. De vraagstelling van de enquête was:  "De woningmarkt zit in het slop. De beste overheidsmaatregel om hier wat aan te doen is … Ruim 41 procent van de 1455 respondenten concludeert dat de oplossing ligt in het van de overdrachtsbelasting.

Bijna 30 procent kiest voor extra stimulerende maatregelen voor starters op de woningmarkt. Meer dan de helft hiervan heeft een voorkeur voor ruimere hypotheekvoorwaarden voor starters. Een iets kleiner deel meent dat de koopsubsidie voor starters dient terug te keren. Iets minder dan een kwart meent dat de overheid niet moet ingrijpen in de woningmarkt en de situatie maar aan de marktwerking moet overlaten. Slechts 4 procent van de respondenten ziet iets in een fonds voor het opvangen van dubbele woonlasten. Driekwart van de gepolste lezers meent dat de overheid iets moet doen aan de slechte woningmarktsituatie in Nederland. Dat Nederland het slechter doet dan de ons omringende landen moet voor dit kabinet een teken zijn dat het met positieve maatregelen moet komen.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie