Nieuws

Zorgpremie stijgt naar € 1.274

Kosten gezondheidszorg ook volgend jaar hoger dan begroot

donderdag 24 februari 2011
Zorgpremie stijgt naar € 1.274

Gezondheid is niet te koop. Gezondheidszorg wel en de prijs daarvan stijgt jaar na jaar. Volgens uitgelekte cijfers van het CBS vallen de kosten volgend jaar € 1,5 miljard hoger uit dan eerder door het kabinet werd begroot. Daarnaast moeten verzekeraars door strengere regelgeving meer geld als buffer aanhouden. Ook deze kosten dienen voor een gedeelte uit de portemonnee van de verzekerde te komen. Kortom, de premie van de zorgverzekering gaat stijgt fors door.

De gemiddelde zorgpremie ligt volgend jaar naar schatting op  € 1.274 per jaar, een stijging van 60 euro ten opzichte van de gemiddelde premie in 2011. Na de verhoging van dit jaar een tegenvaller die zeker voor gezinnen financieel  voelbaar zal zijn.

Kosten stijgen de pan uit
De oplopende premie is het gevolg van de sterk stijgende kosten van de gezondheidszorg. Het CPB berekende dat de zorgkosten volgend jaar 10,2 procent van het  bruto binnenlands product (BBP) bedragen. Voor wie de economieles al langer geleden is, het BBP staat voor de totale inkomsten in een land. Inkomsten die voortvloeien uit alle geleverde producten en diensten. Ter vergelijk, in 2000 bedroeg het aandeel van de uitgaven voor de zorg ten opzichte van het BBP op 6,3 procent. Hieruit blijkt dat de zorgkosten behoorlijk uit de pas lopen met de algemene groei van de Nederlandse economie.

Groot verschil per leeftijdscategorie
Het is logisch dat mensen naarmate ze ouder worden een groter beroep op de gezonheidszorg doen. Om dit minder abstract te maken, volgen onderstaand de kosten per leeftijdscategorie zoals deze voor het laatst in 2008 zijn samengesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Na een piek bij de geboorte dalen de kosten, om vervolgens na het bereiken van het 65ste levensjaar weer sterk te stijgen. Bij de oudste leeftijdsgroep bedragen de kosten het tienvoudige van een 25 tot 30-jarige.

Leeftijdscategorie

Jaarlijkse kosten per inwoner

0

€ 7.694

1-14

€ 2.525

15-24

€ 2.253

25-44

€ 2.883

45-64

€ 3.756

65-74

€ 6.496

75-84

€ 12.900

85+

€ 29.172


Naast verschil in leeftijd speelt ook het geslacht een rol. Het aandeel van mannen in de totale zorgkosten ligt lager dan dat van vrouwen. Naast kosten rondom de  zwangerschap speelt hierbij de hogere gemiddelde leeftijd die vrouwen bereiken een rol.

De stijging van de zorgpremie in de afgelopen jaar lijkt slechts een voorbode van de premieverhoging die verzekerden te wachten staat. Eén troost, het Nederlandse zorgstelstel behoort tot de top van de wereld. Verzekerden kunnen dit in gedachten houden bij de maandelijkse afschrijving van de premie.

HD

W

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie