Nieuws

Zorgpolis volgend jaar nog goedkoper?

Experiment pakt goed uit

vrijdag 4 februari 2011
Zorgpolis volgend jaar nog goedkoper?

De eerste jaren van het nieuwe zorgstelsel werden gekenmerkt door kalmte. Behalve toen bij de invoering iedereen een keuze mocht maken, werd er amper gewisseld van zorgverzekering. Polissen verschilden amper van elkaar en prijsverschil was er nauwelijks. Eind vorig jaar was dat anders. Het verschil tussen de voordeligste zorgverzekering en de duurste zorgpolis liep verder uit en er viel eindelijk wat te kiezen. Wellicht wat vroeg voor een voorspelling, maar de kans is aanwezig dat de verschillen volgend jaar nog groter worden. De oorzaak is vreemd maar waar: luxe privéklinieken drukken de kosten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft becijferd dat de behandelingen waarbij prijsconcurrentie is toegestaan, het afgelopen jaar 3 procent in prijs zijn gedaald. Critici voorspelden dat vrije prijsbepaling door de ziekenhuizen de kosten juist zou laten exploderen. Het tegendeel blijkt waar. Dat is een opsteker voor minister van Volksgezondheid Edith Schippers die in 2012 het volledige beloningsstelsel voor ziekenhuizen op de schop wil nemen. Concreet betekent dat betalen per behandeling voor de prijs die de zorgverlener zelf bepaalt, in plaats van vooraf bepaalde prijzen door een overheidsinstantie.

Privézorg, goedkope zorg
De behandelingen waar in 2010 concurrentie op mocht plaatsvinden, waren over het algemeen routinebehandelingen zonder groot risico. Het aantal privéklinieken dat zich op één of meer van deze behandelingen stortte, steeg de laatste jaren flink. In 2005 nog slechts 37, inmiddels 184. Patiënten waarderen de klinieken met hoge cijfers en ook de Zorgautoriteit is tevreden over hun ontwikkeling. De instellingen leveren gemiddeld 15 procent goedkopere zorg dan een ziekenhuis. Het verschil in prijs met een academisch ziekenhuis loopt zelfs nog verder op. Maar kan daardoor ook de prijs van de zorgpolis volgend jaar omlaag?

Meer Nederlanders in het ziekenhuis
In 2012 meteen een lagere zorgpremie is onwaarschijnlijk. De ziekenhuiszorg voor heel Nederland kostte vorig jaar ongeveer 18 miljard euro. Het deel waarop concurrentie is toegestaan, was goed voor 'slechts'  350 miljoen euro. En ondanks de lagere prijs van concurrentiezorg, liepen de totale ziekenhuiskosten op met 7 procent ten opzichte van 2009. Dat had overigens niet veel met stijgende prijzen te maken, maar vooral met meer mensen behandelingen voor meer patiënten. Ook de Nederlandse vergrijzing speelt hierbij een rol.

Mocht de minister besluiten om marktwerking voor meer of zelfs alle behandelingen mogelijk te maken, dan is het aan de verzekeraars om daar consumentenvoordeel uit te halen. Bijvoorbeeld door goedkopere naturapolissen aan te bieden waarbij de verzekeraar (deels) bepaalt waar een behandeling plaatsvindt, of door middel van voorlichting over de particuliere zorginstellingen. Niet alleen voorlichting voor de patiënt, maar bijvoorbeeld ook naar artsen die regelmatig patiënten doorverwijzen. Zo werken huisartsen nog veel te weinig samen met privéklinieken. Veelal om de eenvoudige reden dat ze de artsen in de klinieken niet kennen en omdat ze niet bekend zijn met de kwaliteit van zorg in deze instellingen.

BvdL

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie