Nieuws

Stand woningmarkt inschatten met Google

Aantal woningverkopen blijft laag

woensdag 16 februari 2011
Stand woningmarkt inschatten met Google

ING brengt ieder kwartaal een rapport uit waarin de bank de woningmarkt beschrijft. De meest recente publicatie is somber van toon. De titel 'Huizenmarkt blijft voorlopig op slot' laat weinig ruimte voor een positief toekomstbeeld. De bank is niet zonder reden pessimistisch. Voor een opleving van de woningmarkt is een forse stijging van het aantal verkopen nodig. De vraag is echter waar deze stijging vandaan moeten komen.

In januari van dit jaar registreerde het Kadaster 8.368 woningverkopen. Dit is meer dan in dezelfde maand vorig jaar, toen slechts 7.708 woningen van eigenaar wisselden. Ondanks dit verschil is het niet de opleving die de woningmarkt uit het dal trekt.  Zo ligt het aantal woningverkopen lager dan in januari 2009 en staat het in geen vergelijking tot de 12.192 geregistreerde verkopen in de eerste maand van 2008. Overigens heeft de januari-registratie van het kadaster grotendeels betrekking op de in november gepleegde kooptransacties. Het kadaster registreert pas wanneer de verkoop van een woning is getransporteerd bij de notaris. Het echte januari-cijfer wordt pas rond eind maart verwacht.

Rem op prijsdaling koopwoning
ING voorziet in 2011 slechts een geringe daling van de gemiddelde woningprijs. De bank verwacht onder woningverkopers weinig bereidheid de prijs (nog verder) te laten zakken. Dit terwijl juist een verdere daling starters over de streep zou trekken. Starters die de aankoop van een woning door onder andere versobering van koopsubsidies en strengere regels rondom hypotheekverstrekking lastig rond krijgen. Dit is een probleem omdat voor een opleving van de woningmarkt juist kopers nodig zijn die nog geen koopwoning hebben. Alleen bij aankoop door een startende koper neemt het gigantische aantal te koop staande woningen daadwerkelijk af. Dit in tegenstelling tot kopers die zelf al huiseigenaar zijn. Zij  zetten na aankoop van een nieuwe woning hun eigen woning weer te koop. 
 
Stand woningmarkt op Google
In haar rapport plaatst ING een overzicht van het aantal keer dat op Google is gezocht naar het woord ' makelaar'. De bank ziet ook daar een neergaande lijn. Het woord makelaar is echter dermate algemeen dat het weinig zegt over de interesse in het kopen van woningen. Het groeiende aanbod bij makelaars is niet het grootste probleem maar de achterblijvende interesse aan koperszijde.

Wegwijs onderzocht het verloop van de zoekopdracht 'huis kopen'. Het aantal in januari blijft nipt onder het niveau van dezelfde maand vorig jaar. Daarentegen scoort februari vooralsnog beter. Het analyseren van de woningmarkt op basis van zoekopdrachten geeft geen volledig beeld. Toch is het tekenend dat over de afgelopen drie jaar in de maand juli van 2008 het meest werd gezocht naar 'huis kopen'. Toen in de maanden daarna de crisis uitbrak, werd in december 2008 het dieptepunt bereikt. 
 
In de afgelopen twaalf maanden zochten internetters in de onderstaande provincies het meest op de woorden 'huis kopen'.
1.  Zeeland
2.  Flevoland 
3.  Friesland 
4.  Drenthe  
5.  Gelderland  
 
In de eerste helft van februari zochten meer mensen op Google naar 'huis kopen'. Dit kleine lichtpuntje komt echter nog niet tot uiting in verkoopcijfers van makelaars. Het aantal verkopen in januari, waarbij de Kadastercijfers betrekking hebben op de eerdere overschrijving bij de notaris, is weinig hoopgevend. Volgens eerdere schattingen van Wegwijs zullen de echte cijfers over de maand januari, die over enkele weken verschijnen, wellicht een verdere instorting van de woningmarkt laten zien. Dit als gevolg van de hypotheekbeperkende maatregelen door de overheid. Makelaars wachten desondanks in spanning af of het nadere voorjaar een koopgolf tot stand kan brengen.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie