Nieuws

Portemonnee was in 2010 gevulder dan in 2011

Eerste loonstrook binnen: meer salaris, minder besteedbaar

donderdag 27 januari 2011
Portemonnee was in 2010 gevulder dan in 2011

Het eerste salaris van 2011 is gestort. Het Nibud becijferde dat vrijwel iedereen met werk of een uitkering een hoger inkomen heeft dan in 2010. Inflatie en bezuinigingen van overheidswege zorgen echter voor minder inkomen. Zoals eerder voorspeld, zijn het vooral de tweeverdieners met kinderen in de professionele opvang die met minder zullen moeten rondkomen. In 2011 zullen zij netto ongeveer 1.000 euro minder te besteden hebben dan in 2010. Ook gepensioneerden leveren iets in, omdat vrijwel alle pensioenuitkeringen niet gecorrigeerd zijn voor inflatie of in sommige gevallen zelfs verlaagd.

Het is voor het tweede jaar op rij dat de koopkracht voor bijna alle Nederlanders terugloopt. Dit jaar is het vooral de stijging van de zorgverzekeringspremies dat voor een lager besteedbaar inkomen zorgt. Het terugschroeven van de kinderopvangtoeslag is de belangrijkste tegenvaller voor mensen met kinderen. De enigen die iets meer ontvangen, zijn de grote gezinnen. Het zogeheten kindgebonden budget voor het tweede en de daaropvolgende kinderen is namelijk verhoogd. Al met al levert dat 27 euro per maand meer op voor een gezin met vier kinderen. Overigens is al aangekondigd dat deze verhoging in 2012 weer ingetrokken wordt.

Positief over financiën
Ondanks de dalende koopkracht zijn Nederlanders wel weer positiever over hun eigen financiële situatie gaan denken, zo concludeert de Universiteit van Tilburg. Sinds de onderzoekers zijn begonnen met meten in september 2009, zijn Nederlanders gemiddeld nog niet zo positief geweest. Opvallend is wel dat het positivisme vrijwel alleen heerst in de Randstad. In Limburg, Zeeland en Groningen, waar de regionale economie van oudsher zwak is, zijn mensen minder te spreken over hun financiële toekomst. Het percentage Nederlandse huishouden dat de afgelopen drie maanden financiële hulp heeft ontvangen van naasten is teruggelopen van 7,8 tot 7,2 procent.

Werkloosheid neemt nog steeds af
Het besteedbaar inkomen neemt weliswaar wat af, er zijn wel steeds meer mensen die een loonstrookje ontvangen in plaats van een uitkering. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in december weer 8.000 mensen vanuit werkloosheid een baan vonden. Gemiddeld daalde het aantal werklozen in 2010 met ongeveer 5.000 mensen per maand. Overigens betekent dat nog steeds 401.000 mensen zonder baan zitten: 4,8 procent van de beroepsbevolking. Voor de crisis was dat percentage nog vrij stabiel rond de 3,7 procent. Desondanks is dit percentage wereldwijd gezien minimaal.

Op grotere schaal is er ook optimisme. Het IMF verwacht dat er wereldwijd sprake zal zijn van ongeveer 4,4 procent economische groei in 2011. De eerdere voorspelling ging nog uit van 4,2 procent groei. De landen die betalen met de euro blijven achter, gemiddeld 1,5  procent. China spant nog steeds internationaal de kroon. Ook voor volgend jaar wordt een groeipercentage verwacht van rond de 10 procent.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie