Nieuws

Aandelen gaan het maken!

Visie op de toekomst

dinsdag 4 januari 2011
Aandelen gaan het maken!

Terwijl de woningmarkt in 2011 door veel te strenge overheidsregels sombere tijden tegemoet gaat, ziet de toekomst voor aandelen er de komende maanden - en wellicht zelfs jaren -aanzienlijk beter uit. Aandelen zijn fors ondergewaardeerd en kunnen, vooral in de eerste vier maanden van dit nieuwe jaar een grote sprong vooruit maken. Omdat vrijwel alle beleggingsmogelijkheden in de nabije toekomst amper rendement zullen opleveren, zijn beleggers zelfs veroordeeld tot aandelen.

In het afgelopen jaar is de Amsterdamse aandelen index, de AEX, gestegen van 335 tot 354. Dat is een koersstijging van 5,7 procent. Opgeteld bij het dividendrendement van gemiddeld 3,6 procent in het afgelopen jaar, heeft het totaalrendement op aandelen 9,3 procent bedragen, iets hoger dus dan de acht procent die dfe redactie meteen na kerst vaststelde. Dit aandelenrendement ligt daarbij nog net iets lager dan het gemiddelde van de afgelopen eeuw, maar veel hoger dan andere beleggingsvormen.

Aandelen al bijna twee jaar uitstekend
De Nederlandse aandelenmarkt doet het eigenlijk al weer een lange tijd uitstekend. Met een beginstand in 2009 van 245 en een eindstand van 335 hadden de aandelen in het voorgaande jaar al een progressie opgeleverd van 36,7 procent (inclusief dividend 40,6 procent). Particuliere beleggers die op 10 maart 2009 zijn ingestapt, toen de AEX haar dieptepunt bij een stand van 192 beleefde, kunnen inmiddels (incl. dividend) van een aandelenbeleggingsrendement spreken van bijna 88 procent.

Langer wachten gemiste kans
Weinigen zullen in maart 2009 echter de durf gehad hebben om in de aandelenmarkt te stappen. Nu de kredietcrisis verwerkt is, de economieën weer draaien en bedrijven weer gezonde winsten maken, wordt het steeds dringender om weer deel uit te gaan maken van het particuliere beleggerskorps in aandelen. Nog langer wachten betekent namelijk de kans voorbij laten gaan om mee te genieten van de winst van een gezonde aantrekkende economie. Langer wachten betekent wellicht ook dat, net zoals aan het eind van de negentiger jaren, op een snel rijdende trein moet worden gesprongen die zijn eindpunt al nadert.

Sparen leidt tot verlies
Voor 2011 staan bijna alle signalen voor de aandelenbeurs op groen. Alternatieven zijn er weinig. Met een treurig percentage van 2 procent op spaarrekeningen is men namelijk gedoemd verlies te lijden. De inflatie zal zo goed als zeker binnen korte tijd aantrekken tot boven de 2 procent. Op een spaarrekening wordt je geld dan minder waard. Dat gebeurt zeker bij mensen die met hun spaargeld en andere vermogen ruim boven de € 20.000,- zitten. Zij moeten over dat deel nog eens 1,2 procent vermogensbelasting betalen. Zo lang spaarrentetarieven zo laag blijven als nu, is de gang naar de spaarrekening verliesgevend.

Obligaties worden minder waard
Van beleggen in obligaties wordt je echter ook niet vrolijk. De rente op tienjarige staatsobligaties mag dan inmiddels boven de drie procent zijn aangeland, de kans dat de obligatierente (en dan ook de hypotheekrente) de komende jaren gaat stijgen, is gezien het grote tekort bij overheden en banken levensgroot. Zodra de rente op staatsobligaties gaat stijgen, gaat de verkoopwaarde van de net gekochte obligaties meteen aan het dalen. Van het rendement op de nu gekochte staatsobligaties kan je dan niet erg enthousiast worden.

Beleggen in vastgoed om te huilen
Naast de eerder genoemde beleggingsmogelijkheden, sparen en obligaties, is het natuurlijk mogelijk om geld in vastgoedfondsen te beleggen. Op de onroerendgoed markt heerst echter een Siberische sfeer. Een sfeer die in de zomermaanden nog niet voorbij zal zijn. Zoals vorige week reeds door de redactie berekend, staat de particuliere woningmarkt door overheidsingrijpen aan de rand van de afgrond.

De zakelijke onroerendgoedmarkt staat er ook niet goed bij. Een zeer groot percentage van de huidige kantoorruimte staat leeg. Binnen de kantorenmarkt wordt bovendien steeds duidelijker dat de verdere digitalisering van de zakenwereld ervoor zal zorgen dat bedrijven in de toekomst steeds minder kantoorruimte zullen gebruiken. Leegstand blijft dus leegstand. Leegstaande kantoren zullen moeten worden afgebroken, of van een andere bestemming worden voorzien. Dat gaat lang duren. Beleggen in vastgoedfondsen is dan ook pas aan te raden als duidelijk is welke kant het met de woning- en kantoormarkt op gaat.

Aandelen enige alternatief
Na onderzoek van al deze beleggingsmogelijkheden gaat de aandacht vanzelf weer naar de aandelenbeurzen. Het aardige daarbij is dat dit nu niet alleen gebeurt omdat economieën en bedrijven weer goede resultaten laten zien, maar ook omdat er geen enkel alternatief voorhanden lijkt. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de aandelenkoersen in 2011 niet alleen verder zullen stijgen, maar ook nog eens fors zullen stijgen.

Voor de komende maanden wordt zeker tot april een langzaam maar consistent stijgende aandelenmarkt verwacht, wellicht met een klein dipje in het midden van het eerste kwartaal. Hoewel nog niet geheel duidelijk wordt ook voor het laatste kwartaal een verder aantrekkende aandelenmarkt verwacht. Al deze voorspellingen zullen overigens worden gedwarsboomd als elders in de wereld ongelukken ontstaan. De grootste potentiële brandhaard is Korea, met Iran als goede tweede. Daar doorheen fietst immer ook de Al Qaida beweging. Daarnaast zullen steeds weer doemdenkers opstaan die op gevaren zullen wijzen. Al deze gebeurtenissen zullen hun weerslag hebben op de aandelenmarkten. Oplettendheid blijft dus geboden.

Aandelen op historisch laag peil
Dit alles neemt echter niet weg dat de aantrekkende economie steeds sterker wordt en als drive fungeert achter de aandelenkoersen. De koersen van aandelen staan nog steeds op een historisch laag peil. De afgelopen eeuw lag de gemiddelde koers van aandelen op 14,3 maal de gemiddelde winst van de bijbehorende bedrijven. Op dit moment ligt die koers/winst-verhouding op 10,9. Zou op 1 januari van dit jaar de AEX-koers op het historisch gemiddelde hebben gelegen, dan zou de AEX per 1 januari 2011 een stand van 464 hebben bereikt.

De AEX heeft dus nog een inhaalslag te maken van minimaal 31 procent. De ervaring leert bovendien dat in een sterk stijgende markt de aandelenkoersen vaak nog een tijdje doorschieten. Het lijkt er dan ook op dat aandelen, voor de komende twee jaar, een redelijk veilige en zeer rendabele belegging zullen zijn.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie