Nieuws

Waarom wel duur huren maar niet goedkoop kopen?

Steekt Minister De Jager ”zijn kop” in ’t zand?

dinsdag 7 december 2010
Waarom wel duur huren maar niet goedkoop kopen?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zet banken het mes op de keel. Als zij kopers van een huis een te hoge hypotheek leveren, krijgen deze geldverstrekkers een forse boete. Rabobank en Postbank hebben van de AFM de rekening al gepresenteerd gekregen. Het gekke is echter dat zo'n "te hoge" hypotheek soms een rentelast heeft van minder dan € 450,- per maand, terwijl dezelfde personen voor een zelfde type woning door de wetgever ruimschoots in staat worden gesteld om een huur te betalen van zelfs € 647,- per maand.

Bovenstaande situatie heeft zich begin november in de praktijk voorgedaan, maar staat bepaald niet op zichzelf. Banken en verzekeraars die hypotheken verstrekken begrijpen niets van de onzinnig scherpe wijze waarop de overheid sanctioneert op het verstrekken van hypotheken. Voor kopers wordt de lat ruim vijftig procent hoger gelegd dan voor huurders. Huurders staan soms jaren in de rij voor een huurwoning met veel hogere maandlasten, dan voor een vergelijkbare koopwoning betaald moeten worden.  Desondanks wordt hun de weg naar de in overvloed aanwezige koopwoningen door de minister geblokkeerd.

Nog strengere eisen
Potentiële kopers, die gemakkelijk een koopwoning kunnen betalen, maar er geen hypotheek meer voor mogen krijgen, worden nu gedwongen om jaren te wachten op een huurhuis waarvoor de maandlasten nog eens fors hoger zijn dan voor een koophuis. Ondanks deze voor potentiële kopers onbegrijpelijke gang van zaken heeft minister De Jager het begin deze maand nog eens extra moeilijk gemaakt om een woning aan te schaffen. Vooral startende kopers vallen in het mes van de minister. Het inkomen moet straks nog hoger zijn voor het verkrijgen van een lagere hypotheeksom.

Huurder mag meer verwonen
Tot een belastbaar inkomen van € 29.000,- kan een woning worden gehuurd met een huur van maar liefst € 647,-. De maandelijkse huur van een woning is globaal te vergelijken met de netto rentelast per maand van een koopwoning. Een netto rentelast van € 647,- per maand stond begin november nog tegenover een hypotheek van € 240.000,-. Daadwerkelijk krijgt iemand met een dergelijk inkomen een hypotheek van maximaal € 150.000,-. tegen een rentelast van € 439,- per maand. Waarom een huurder wordt toegestaan om met een zelfde inkomen bijna vijftig procent meer te mogen verwonen dan een koper kan desgevraagd niemand bij het Ministerie van Financiën vertellen (zie voor details Wegwijs Magazine eind november)

Struisvogelpolitiek?
Of die situatie nog niet merkwaardig genoeg is, heeft de minister besloten om de lat voor kopers per 1 januari 2011 nog hoger te leggen. Starters krijgen dan nog minder hypotheek dan zij tot op heden konden krijgen. Wellicht zal dat tot een run op koopwoningen leiden in de maand december. Voor 2011 ziet het er voor de woningmarkt echter bijzonder somber uit. Op dit moment wachten gemiddeld 54 mensen op 1 beschikbare huurwoning. Dat is dus dringen geblazen met wachttijden van ruim vier jaar. Tegelijk staan per koper momenteel meer dan 22 huizen te koop en wordt het kopers nog moeilijker gemaakt een woning te kopen. Ziet de minister dit niet, kijkt hij bewust de andere kant op, op steekt hij zijn " kop"in 't zand?

Het aantal gedwongen verkopen vanwege hypotheekschuld is nergens in de wereld zo laag als in Nederland. Het is dus onbegrijpelijk dat de minister op basis van gebeurtenissen die vooral in de Verenigde Staten, Spanje en Engeland plaatsvonden, waar een risicovoller hypotheeksysteem heerste, de situatie in Nederland aanscherpt.

Met het toegankelijker maken van de koopwoningenmarkt voor starters lost de minister een groot aantal problemen tegelijk op:

1. Starters kunnen gemakkelijker een koopwoning verwerven
2. Doordat starters een woning kunnen kopen, kunnen de eigenaren van 
die woning eindelijk een andere woning kopen
3. Die eigenaren kunnen dan eindelijk ook verhuizen (gemiddeld zet
een starter die koopt 4,3 kooptransacties in gang.
4. Het aantal wachtenden voor een huurwoning daalt tegelijk tot normale proporties.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie