Nieuws

Collectief pensioen steeds goedkoper

Terwijl ABP de premies blijft verhogen…

dinsdag 6 juli 2010
Collectief pensioen steeds goedkoper

In de financiële wereld doen bedrijven na het 'woekerpolistijdperk' hun best om over te komen als open, integer en klantgericht. Waar dit vóór de crisis vooral moest blijken uit de dienstverlening, lopen bedrijven nu openlijk te koop met deze nieuwe wat ongrijpbare eigenschappen. BeFrank, een samenwerkingsverband tussen BinckBanck en Delta Lloyd, is hier het meest recente voorbeeld van. De nieuwe combinatie richt zich op het aanbieden van pensioenen. Deze transparantie en lagere kosten en dus lagere premies, staan in schril contrast met het dictaat en de stelselmatige premieverhogingen van het ambtenarenpensioen.

BeFrank richt zich hoofdzakelijk op bedrijven die hun werknemers een collectief pensioen aanbieden. Lage kosten bij de opbouw van het pensioen, een efficiënte afhandeling van de administratie en een heldere communicatie richting de werknemers zijn de belangrijkste speerpunten van de onderneming.

Lagere kosten
Wat betreft de kosten vraagt BeFrank voor het beheer van het pensioen circa € 120 euro per jaar per deelnemer. Het accountantsbureau  PriceWaterhouseCoopers berekende dat BeFrank hiermee gemiddeld 50 procent voordeliger is dan vergelijkbare alternatieven, het ABP niet meegerekend.  Het is daarbij niet duidelijk of bij de berekening rekening is gehouden met de onderhandelingsruimte bij de 'duurdere' partijen.
Duidelijk is in ieder geval dat de markt voor pensioenen in beweging is. De nadruk op lage kosten is positief voor de werknemers. Een kleiner deel van de pensioeninleg bestaat uit kosten waardoor er meer overblijft voor de pensioenopbouw.

Niet voor particulier
Particulieren kunnen niet direct terecht bij BeFrank voor de opbouw van een individueel pensioen aangezien BeFrank zich richt op de pensioenopbouw via werkgevers en pensioenfondsen van bedrijven uit een bepaalde branche. Een individueel pensioen dient ter aanvulling op de AOW en een eventueel bedrijfspensioen. Op die manier kan worden voorkomen dat er na de pensionering onvoldoende inkomsten zijn voor het aanhouden van een bepaalde levensstijl.

Ook bij de opbouw van een individueel aanvullend pensioen kan geprofiteerd worden van toenemende prijsconcurrentie. Zeker op langere termijn kan een klein verschil in kosten resulteren in een pensioenbedrag dat duizenden euro's hoger uitkomt. Eerder dit jaar zette Brand New Day de toon met een met scherpe tarieven voor de opbouw en het beheer van het pensioenvermogen. Een initiatief waarna andere aanbieders niet achter konden blijven. Meer informatie over de meest voordelige mogelijkheden kan worden verkregen middels de digitale antwoordkaart.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie