Nieuws

Steeds meer mensen gaan pensioen tekort komen

ABP duikt in de min

dinsdag 15 juni 2010
Steeds meer mensen gaan pensioen tekort komen

Nederlandse pensioenfondsen hebben moeite om aan de voorwaarden van toezichthouders te voldoen. Zo daalde het beschikbare kapitaal van het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, tot onder het niveau dat nodig is om toekomstige pensioenen te kunnen uitkeren. De opleving op de aandelenbeurzen heeft geen verbetering in de situatie gebracht. De versobering van pensioenen zet door.

Of een pensioenfonds in staat is om alle pensioenen uit te kunnen keren, kan worden afgeleid uit de zogenaamde dekkingsgraad. Wanneer deze 100 procent bedraagt, is het beschikbare kapitaal net voldoende om alle deelnemers in de toekomst te voorzien van een pensioen. Toezichthouders verplichten pensioenfondsen tot een dekkingsgraad van minimaal 105 procent. De fondsen hebben in dat geval een buffer van vijf procent zodat bij financiële tegenwind pensioenuitkeringen niet in gevaar komen.

Opleving na de crisis
Tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis daalde de dekkingsgraad van pensioenfondsen als het ABP en Zorg & Welzijn tot een zorgwekkend dieptepunt. Eind februari 2009 stond de teller bij het ABP op slechts 85 procent. De terugval was met name toe te schrijven aan verliezen op beleggingen. Sinds februari 2009 zijn de koersen van de belangrijkste Nederlandse aandelen echter met meer dan 40 procent gestegen en volgde een internationale opleving van aandelenbeurzen. Ook de dekkingsgraad van het ABP verbeterde en steeg naar 105 procent in december 2009.

Toch weer in de min door historisch lage rente
Ondanks verder herstel op de aandelenbeurzen is de dekkingsgraad van het ABP in mei weer gedaald naar 96 procent. Het pensioenfonds geeft zelf aan dat dit komt door de historisch lage rentestanden. Bij uitgebreid onderzoek door Wegwijs bleek inderdaad dat de kapitaalmarktrente op het laagste niveau was terecht gekomen sinds het begin van de registratie in 1540. Zowel TV als landelijke dagbladen refereerden aan dit onderzoek. Pensioenfondsen hebben last gehad van deze lage rentestanden. Hierdoor is minder geld aanwezig voor het uitkeren van pensioengelden.  Volgens De Nederlandse Bank hebben de pensioenfondsen een geldtekort.

Pensioenfondsen 
Pensioenfondsen kunnen op grofweg drie manieren hun financiële positie weer op peil brengen. Een daarvan is het verhogen van beleggingsopbrengsten. Helaas is succes daarbij niet gegarandeerd. De beleggingsresultaten van het ABP zijn niet om over naar huis te schrijven. Pensioenfondsen kopen op het verkeerde moment aandelen en beleggen op het verkeerde moment in rentepapieren. Pensioenfondsen reageren, ondanks hun papieren wijsheden, op dit terrein bepaald niet slimmer dan de gemiddelde particulier.

Andere maatregelen zijn het verhogen van de premies en het niet meer verhogen van de pensioenuitkeringen (indexatie). Bij het laatstgenoemde wordt de pensioeninleg niet verhoogd met de jaarlijkse inflatie waardoor de koopkracht afneemt. Dit is bij het ABP nu reeds het geval. Pas bij een dekkingsgraad van 135 procent gaat de pensioenreus weer over tot indexatie.

Pensioenfondsen zijn er nog niet in geslaagd om te profiteren van de opleving op de aandelenbeurzen. Voor toekomstig gepensioneerden is dit slecht nieuws. Pas na verbetering van de financiële huishouding bij fondsen kan de versobering van pensioenen tot staan gebracht worden. De kans is groot dat toekomstige pensioenen veel minder hoog zullen zijn dan voorheen. Het bezuinigingsmes snijdt aan twee kanten, want ook door de overstap van pensioen over het eindloon naar pensioen over het gemiddelde loon, wordt het uit te keren pensioen veel lager. Het staat als een paal boven water dat pensioendeelnemers zich particulier zullen moeten bijverzekeren, willen zij op 70 procent van hun laatstgenoten salaris terechtkomen. Via de digitale antwoordkaart van Wegwijs kan meer informatie worden ingewonnen over het aanvullen van het pensioen. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie