Nieuws

Zorgpolis VS nog steeds veel duurder dan in Nederland

Eindelijk nieuw zorgstelsel in Verenigde Staten

dinsdag 23 maart 2010
Zorgpolis VS nog steeds veel duurder dan in Nederland

De Verenigde Staten hebben ingestemd met een ingrijpende herziening van het zorgstelsel, mits een aantal zuidelijke staten ook nog overstag gaat. Waar er diverse speculaties waren dat het Nederlandse zorgstelsel, dat onlangs nog als beste ter wereld werd bekroond, door de Amerikanen geadopteerd zou worden, blijkt er nu gekozen te zijn voor het Nederlandse zorgstelsel oude-stijl. Ziekenfonds en particulier dus. Vernieuwing echter voor de Amerikanen die ondanks alle herzieningen een stuk meer blijven betalen dan de Nederlanders.

Ongeveer 32 miljoen Amerikanen, ruim 10% van de bevolking, hebben op dit moment geen zorgverzekering. Dit heeft min of meer drie redenen. Ten eerste is het toegestaan om geen zorgverzekering te hebben, ten tweede is de premie een stuk hoger dan in Nederland en ten derde hebben zorgverzekeraars het recht om iemand te weigeren.

Ziekenfonds
De Amerikanen hebben inmiddels een systeem geadopteerd dat lijkt op het oude Nederlandse stelsel. Er is een ziekenfonds dat beschikbaar is voor iedereen maar ook kunnen personen zich via de werkgever op een particuliere manier verzekeren. De 'ziekenfonds-zorg' wordt gereguleerd door de Amerikaanse overheid.

Zorgpremie afhankelijk van inkomen
De premie die de Amerikanen moeten betalen voor zorg, wordt inkomensafhankelijk. Voor mensen die nog geen zorgverzekering hebben geldt dat deze gratis is wanneer zij een inkomen hebben van maximaal $ 14.850 (€ 10.900) voor een alleenstaande of $ 21.900 (€ 16.150) voor een gezin met vader, moeder en twee kinderen. Een maatregel die voor Nederlanders onbekend is, is dat mensen tevens gratis verzekerd zijn wanneer ze geen verzekeraar kunnen vinden die minder premie vraagt dan 8% van het jaarinkomen. Dat is omgerekend naar Nederlands modaal inkomen dus een premie van € 215 per maand.

Vanaf een inkomen van $ 29.300 (€ 21.600) per jaar wordt een zorgverzekeringspremie gevraagd van € 900,-. Deze premie - voor dezelfde zorg - loopt op naarmate het inkomen stijgt. De hoogste inkomens betalen 9,5% van hun inkomen als premie voor hun zorgverzekering. Ter vergelijking: iemand met een inkomen van € 70.000 per jaar, zou € 6.650 per jaar of € 550,- per maand aan zorgpremie moeten betalen.

Werkgever belast
In Amerika is het nu nog gebruikelijk dat werkgevers de zorgverzekering regelen voor hun personeelsleden. Deze werkgevers vragen in sommige gevallen echter woekerpremies oplopend tot $ 10.200 (€ 7.500) per jaar. Werknemers stemmen ermee in omdat ze op die manier 'in ieder geval' nog een zorgverzekering hebben, terwijl ze zonder deze werkgever wellicht buiten de boot zouden vallen.

In het nieuwe systeem wordt op deze wergeverspremie een flinke belasting (40%) aan de werkgevers gerekend over het gedeelte van de premie dat boven de landelijke standaard uitkomt. Werknemers kunnen hun werkgever-gerelateerde zorgverzekering overigens gewoon houden maar doen er verstandig aan over te stappen naar het nieuwe stelsel.

Donutgat
Noemenswaardig omtrent de problemen in het Amerikaanse zorgstelsel in het zogeheten donutgat. Door dit gat betaalt het Amerikaanse ziekenfonds op dit moment alle medicijnen tot $ 2.830 en boven $ 4.550. Daartussen ligt er een gat wat bijvoorbeeld chronisch zieken zelf moeten vullen. Dit gat wordt de komende tien jaar gevuld. Tot die tijd worden 50% van de kosten in het gat vergoed door de overheid.

Overeenkomsten zorgstelsels
De Amerikanen hebben enkele aspecten van het Nederlandse zorgstelsel wél overgenomen. Zo krijgt iemand zonder zorgverzekering een boete, oplopend van 1% van het inkomen (of $ 96) in het eerste jaar, tot 2% van het inkomen (of $ 695) in de vervolgjaren. Ook de combinatie tussen een basispremie en inkomensafhankelijke premie is hetzelfde in Nederland.

Amerikanen zonder zorgverzekering kregen nog wel eens nul op het rekest als zij voor noodhulp aanklopten bij de ziekenhuizen. De vraag naar een goede zorgverzekering stond primair en ging vooraf aan de medische behandeling. De docu-film 'Sicko' van Michael Moore brengt deze wantoestanden, hoewel licht overtrokken, aardig in beeld. Nederlanders kunnen, vergeleken met de Amerikanen, in hun handen knijpen met de premie die zij voor hun zorgverzekering moeten betalen, de zorg die ze daar voor terugkrijgen en de administratieve lasten die tot een minimum beperkt blijven.

Bent u voornemens een reis te maken naar de Verenigde Staten of gaat u voor een korte periode in de V.S. werken, zorg dan dat uw zorgverzekering in orde is. De Nederlandse basiszorgverzekering geeft een vergoeding op basis van het Nederlandse tarief. Is dit tarief in het buitenland hoger, zoals in de V.S. het geval is, dan zult u het meerdere uit uw eigen zak moeten bijbetalen. Raadpleeg voor meer informatie uw financieel adviseur.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie