Nieuws

“Verzekeraars discrimineren ouderen!”

65 plusser betaalt het gelag

woensdag 10 maart 2010
“Verzekeraars discrimineren ouderen!”

"Verzekeraar buit oudere uit!". "Discriminatie van 65-plussers!".  Dergelijke koppen boven redactionele artikelen vallen de laatste dagen extra op in de landelijke media. Volgens internetvergelijker Verzekeringssite.nl vragen zeer veel verzekeraars aan ouderen een fikse premieopslag voor de autoverzekering, daarbij suggererend dat ouderen behoren tot de brokkenpiloten. Bovendien worden ouderen vaak geweigerd door de verzekeraar. Is voor de autoverzekering die andere benadering van ouderen terecht of niet?

Volgens 93% van de lezers van de Telegraaf is de weigering van senioren pure discriminatie. De lezers leven zich richting de krant lekker uit. Zij spreken van "uitbuiting", "boze opzet" en een "graaicultuur" bij verzekeringsmaatschappijen. Ouderen die zich uitspreken, vinden zichzelf over het algemeen " een goede chauffeur" en menen dat verzekeraars geheel onterecht verschil maken tussen leeftijdsgroepen. "Ouderen die al jaren rijden, moeten meer premie betalen. Jongeren, zonder ervaring, betalen de normale premie", zo ergeren sommige ouderen zich. Maar, hoe zit het eigenlijk precies?

Discriminatie jongeren
Hoewel ouderen, aangewakkerd door eenzijdige journalistieke standpunten,  menen dat zij massaal en onterecht het haasje zijn, liggen de feiten anders. Verzekeraars plegen inderdaad "leeftijdsdiscriminatie", maar doen dat naar hun idee op heel legale verzekeringstechnische gronden. Leeftijdsdiscriminatie, voor zover dit zware woord terecht is, vindt namelijk niet alleen plaats bij ouderen, maar vooral ook bij jongeren. Waar een enkele verzekeraar ouderen nog op normale condities accepteert, "discrimineren" zelfs àlle verzekeraars in Nederland jongeren tussen 18 en 24 jaar. Zij betalen aanzienlijk meer premie dan 65 plussers.

Vooral de jongeren tot 21 jaar met een rijbewijs moeten diep in de buidel tasten. Niemand in Nederland echter die valt over deze vorm van 'leeftijdsdiscriminatie". Iedereen weet namelijk dat in deze groep de brokkenmakers zitten en iedereen vindt het terecht of normaal dat deze jongeren daarvoor een fiks hogere premie dienen te betalen.

Solidariteitspremies
Verzekeraars rekenen voor de meeste verzekeringen zogenaamde 'solidariteitspremies'. Dat wil zeggen dat de grote groep meebetaalt aan een beperkt aantal brokkenmakers. Iedereen betaalt dezelfde premie en is dus solidair met elkaar. Logisch, want een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Niemand wil na een forse brandschade plotseling in de hoek van de brokkenmakers worden geduwd. Alleen notoire brokkenmakers krijgen soms van verzekeraars te horen dat zij een hogere premie moeten betalen, maar dat behoort tot de uitzonderingen.

Verschillende schadecurves
Bij autoverzekeringen is dat anders. Verzekeraars kijken vrij nauwkeurig welke groepen aanzienlijk slechter rijden dan andere groepen. Zo is bijvoorbeeld bekend dat de 18 jarigen viermaal zoveel schade door eigen schuld claimen dan bijvoorbeeld dertigers en veertigers. Dat aantal schadeclaims daalt snel tot ongeveer tweemaal zoveel bij 21 jarigen. Pas vanaf 24 jarige leeftijd gaat het wat beter met de jongeren op de weg. Vanaf die leeftijd mogen zij een normale premie betalen.

Boven de zestigjarige leeftijd begint de schadecurve weer op te lopen. 69-jarigen maken bijvoorbeeld tweemaal zoveel schade als de gemiddelde rijder. Naarmate men nog ouder wordt loopt de curve nog verder en steeds steiler op. Het is dus niet zo, zoals veel ouderen beweren, dat het hogere aantal jaren rijervaring ervoor zorgt dat het aantal schadegevallen vermindert. De afname van de mate van flexibiliteit en het verminderen van de reactiesnelheid zijn grote veroorzakers van het hogere claimgedrag van ouderen. Overigens worden ouderen, die nog nooit eerder een autoverzekering hebben gehad, altijd bij ieder verzekeraar geaccepteerd. De meeste ouderen zijn echter al jaren ergens verzekerd. Willen zij echter wijzigen van verzekeraar dan zullen zij in de meeste gevallen duurder uit zijn dan voorheen.

Minder schade door vrouwen
Tussen de 28 en 52 jarige leeftijd rijden autobestuurders gemiddeld het best. Er zijn verzekeraars die deze groep belonen met extra bonustreden, waardoor zij een nog lagere premie betalen. Jonge vrouwen rijden ook aanzienlijk beter dan jonge mannen. Vrouwen maken over het algemeen zelfs minder schade dan mannen. Daarbij gaat het overigens minder om het aantal schadegevallen, want dat is vrijwel gelijk, maar om de hoogte van het schadebedrag. Mannen claimen hogere bedragen, zij rijden beduidend wilder dan vrouwen.

Ook het betere rijgedrag van vrouwen wordt door sommige verzekeraars beloond, hoewel op dit terrein ook vaak de term "discriminatie" is gevallen. Gemiddeld rijden de 37-jarigen overigens het best.

"Discriminatie tegen vrouwen"
Bijzonder ook is het dat de meeste klanten het een normale zaak vinden dat de premie voor een overlijdensrisicoverzekering op het leven van een vrouw lager is dan die op het leven van een man. Vrouwen leven nu eenmaal langer. Maar … toen er een verzekeringsmaatschappij kwam die de premie voor een aanvullende pensioenverzekering voor een vrouw hoger wilde laten zijn dan die voor een man, omdat vrouwen door hun hogere sterfteleeftijd meer pensioenuitkeringen vergen, toen kwamen daar vrouwenorganisaties plotseling tegen in opstand. Zij vonden dat discriminatie. Dat een overlijdensrisicoverzekering voor een vrouw wel goedkoper mocht zijn, werd toen over gezwegen.

Dertigers, veertigers en vrouwen krijgen bij sommige verzekeraars vanwege hun uitstekende rijgedrag korting op de premie voor de autoverzekering. Nadere info hierover kan worden aangevraagd middels de digitale antwoordkaart.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie