Nieuws

Pensioen vaak 'vergeten' bij salarisonderhandeling

Werknemers Oost-Indisch doof voor waarschuwingen

vrijdag 19 maart 2010
Pensioen vaak 'vergeten' bij salarisonderhandeling

Het bericht is net zo herhaaldelijk als Koninginnedag en Hemelvaart: werknemers denken financieel nog steeds te veel op de korte termijn. Dit keer concludeert ook de ING uit onderzoek dat het nationale bewustzijn over de financiële situatie na de pensionering sterk onder de maat is. De onderzoekers richtten zich vooral op de rol van de pensioenregeling bij het accepteren van een nieuwe baan. En wat blijkt? Bijna de helft van de beroepsbevolking kijkt bij een nieuwe aanstelling niet of zijn baas een fatsoenlijke regeling heeft ingericht. Arbeidsvoorwaarden die direct in de portemonnee voelbaar zijn worden als belangrijker aangemerkt.

De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan het pensioengat. Het daadwerkelijk te besteden bedrag na het werkzame leven bleek voor veel Nederlanders namelijk veel lager te zijn dan de veronderstelde zeventig procent van het laatstverdiende loon. Banken en verzekeraars zochten oplossingen en boden diverse nieuwe financiële producten aan om de gaten te dichten. Consumenten werden gemaakt om hun oudedagvoorziening eindelijk eens onder de loep te nemen.

Ver-van-mijn-bed-show
Ondanks deze drukke inspanning van de verzekeraars, blijft de interesse in pensioenen laag. Zelfs wanneer het de eigen portemonnee betreft. Zo blijkt slechts zestig procent van de werknemers blijkt zich te verdiepen in de pensioenregeling van de nieuwe baas. Bij de huidige baan heeft zelfs driekwart van de ondervraagden niet naar de pensioenopbouw gekeken. Een duidelijk signaal dat het pensioen nog steeds een ver-van-mijn-bed-show is voor de gemiddelde consument.

Juist nu de kans groot is dat de overheid pas begint met uitkeren van AOW vanaf het 67e levensjaar, is het voor iemand belangrijk om te bepalen tot hoe lang diegene door wil werken, en op welke manier hij of zij dat kan bewerkstelligen.

Uit het ING onderzoek blijkt dat zo goed als alle ondervraagden er vanuit gaan dat ze voor hun 65e te kunnen stoppen met werken. Hoe ze dat willen bekostigen is minder duidelijk. 43 procent van de ondervraagden vermoedt echter een pensioengat te hebben. Een gat dat de ondervraagden in groten getale simpelweg laten bestaan.

Verzekeraars en tussenpersonen blijven hameren op het vroeg zorg dragen voor het pensioen. Hoe sneller begonnen wordt met het verzekeren van de oude dag, des te goedkoper het is. Meer informatie over eerder stoppen met werken en de verschillen tussen het op jonge en op late leeftijd opbouwen van pensioen, is verkrijgbaar via de digitale antwoordkaart.

 BvdL

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie