Nieuws

Uw lijfrente komt vrij … en dan?

Recordaantal lijfrentepolissen in december

dinsdag 15 december 2009
Uw lijfrente komt vrij … en dan?

'Uw lijfrente komt vrij'. Met deze kreet wordt vandaag de dag menig reclame geopend. Niet verwonderlijk gezien het grote aantal lijfrentepolissen tot uitkering komt; ofwel expireert. Het gemiddeld aantal vrijkomende polissen ligt op 12.000 per maand. In december loopt dit zelfs op tot 20.000. Het totaalbedrag dat hiermee gemoeid is, bedraagt voor 2009 ruim 10 miljard euro; per persoon komt dit neer op 53.000 euro. Indrukwekkende cijfers, hoe komt de lijfrente vrij en wat is verstandig om te doen?

Een lijfrentepolis kent een opbouwfase (pensioen) en een uitkeringsfase (lijfrente). De opbouw kan plaatsvinden door een periodieke inleg bij een verzekeraar.  Ook kan in één keer het totale bedrag aan premie ingelegd worden. In dat geval wordt het een koopsom genoemd.

Verschillende soorten uitkering
Na het bereiken van de nu nog 65-jarige leeftijd wordt het opgebouwde bedrag aan lijfrente uitgekeerd. De gepensioneerde kan zelf de wijze van uitkeren bepalen. Een van de mogelijkheden is een periodieke vaste uitkering die start na het bereiken van het 65ste jaar en doorloopt tot het moment van overlijden. Een andere optie is het opsplitsen van het bedrag, waarbij een deel wordt uitgekeerd tussen de 65 en 70. Het resterende deel volgt in de jaren daarna. Tot  slot bestaat de mogelijkheid om vooraf te bepalen tot wanneer de uitkering loopt. Bijvoorbeeld van 65 tot het bereiken van het 85ste levensjaar. Bij het laatste is de periodieke uitkering hoger. Immers, de uitkering van het opgebouwde lijfrentebedrag wordt verspreid over slechts 20 jaar. Dit terwijl de persoon mogelijk veel ouder wordt en bij een andere vorm de uitkering nog jaren door zou lopen. Een uitkering met een einddatum is relatief risicovol omdat de deelnemer het risico loopt op een terugval in inkomsten wanneer de uitkering stopt en hij of zij 'onverwachts' door blijft leven.

Lijfrente shoppen
Het is zinvol om bij het te gelde maken van de lijfrentepolis goed na te gaan welke verzekeraar de hoogste uitkering biedt. Wat een verzekeraar kan bieden hangt grotendeels af van het rendement dat deze maakt en de beheerskosten  die in mindering worden gebracht op dit rendement. In ieder geval is het niet verstandig om klakkeloos in te gaan op het eerste aanbod dat wordt gedaan. Een verschil van slechts enkele euro's per maand kan over een periode van 25 jaar een forse meerwaarde opleveren. Er zijn partijen die een garantie geven op de hoogste lijfrente binnen de markt wat meer zekerheid geeft voor de deelnemers.

De ruim 10 miljard die vrijkomt aan lijfrente zorgt ervoor dat tal van aanbieders zich in de strijd werpen. Voor consumenten is het echter lastig om de verschillen op een rij te zetten. Meer informatie over de hoogste lijfrente-uitkering en de fiscale bijkomstigheden is beschikbaar via de digitale antwoordkaart op Wegwijs.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie