Nieuws

Belastingen in 2010: de belangrijkste veranderingen

Diverse wijzigingen voor woningbezitters en -kopers

donderdag 24 december 2009
Belastingen in 2010: de belangrijkste veranderingen

De bijleenregeling voor hypotheken is versoepeld en vereenvoudigd. Wie een bedrag wil schenken aan zijn of haar kind heeft volgend jaar meer mogelijkheden, zeker als de schenking betrekking heeft op de aankoop van een woning. Voor personen met een woning boven een miljoen euro wordt het Eigen Woning Forfait verhoogd. Voor spaarders een kleine teleurstelling: de hoogte van het belastingvrije vermogen wordt niet aangepast. Het wordt dus minder aantrekkelijk om te sparen.

Het ministerie van Financiën heeft voor dit jaar gerekend met een verhoging van 1,9% op de meeste vrijstellings- en uitkeringsbedragen. Alle veranderingen die betrekking hebben op dit percentage worden hieronder niet behandeld. Bepaalde veranderingen hebben een gunstig effect bij de aankoop van een nieuwe woning. Meer informatie hierover is aan te vragen via de antwoordkaart.

Extra schenken voor aankoop woning
Aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar kan vanaf 2010 een bedrag van € 24.000 eenmalig belastingvrij worden verstrekt. Dit was in 2009 nog € 22.760. Een interessante wijziging is dat dit bedrag kan worden verhoogd naar € 50.000,- waar het een schenking van ouders aan zoon of dochter betreft in verband met de aankoop van een woning of in verband met een studie. Hiernaast kan jaarlijks een additionele € 5.000,- worden geschonken.

Aankoopkosten tweede en verdere woning aftrekbaar
De kosten die betrekking hebben op de aankoop van een woning zijn fiscaal aftrekbaar. Hieronder vallen onder andere: afsluitprovisie, kosten taxatie en hypotheekkosten notaris. In 2009 waren deze kosten slechts voor de eerste woning aftrekbaar. Een voordeeltje voor starters dus. Vanaf 2010 zijn deze kosten ook aftrekbaar voor doorstromers die een volgende (tweede of verdere) woning kopen.

Bijleenregeling vereenvoudigd
De bijleenregeling heeft betrekking op de overwaarde op de woning. Als een woning verkocht wordt en na het aflossen van de hypotheek blijft er nog geld over, dan moet dit geld worden geïnvesteerd in de nieuwe woning. Binnen 30 jaar moet dit gedeelte bovendien afbetaald zijn anders vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek. Bij deze regeling kunnen zich twee situaties voordoen: 1) iemand gaat huren na de verkoop van zijn woning, 2) iemand gaat goedkoper wonen na verkoop van zijn oude woning.

Huren na verkoop woning
Betrekt iemand een huurhuis na de verkoop van zijn woning, dan blijft de overwaarde op de woning als het ware over. In 2009 gold dat wanneer iemand binnen vijf jaar toch weer een huis ging kopen, de 'oude' overwaarde alsnog verplicht moest worden ingebracht in de nieuwe woning. Deze periode is voor 2010 teruggebracht naar drie jaar. Iemand die dus tussentijds gaat huren na de verkoop van een woning, kan na drie jaar weer voor de rente over een volledige hypotheek ten laste van de fiscus brengen. 

Goedkoper wonen
Wie goedkoper ging wonen na verkoop van een woning kon in 2009 de hypotheek op de oude woning als basis nemen. De overwaarde op de oude duurdere woning gold niet als maatstaf. Vanaf 2010 moet altijd de volledige overwaarde aan woning worden besteed, zelfs al is deze woning goedkoper.

Een voorbeeld: Henk verkoopt een woning voor € 400.000. De hypotheek op de oude woning is € 250.000. De nieuwe woning van Henk is € 350.000. Henk wil wederom een hypotheek sluiten voor € 250.000. Hij investeert daarmee € 100.000 van zijn overwaarde en steekt € 50.000 in zijn zak. In 2009 was deze € 250.000 dus volledig fiscaal aftrekbaar. Vanaf 2010 echter, kan Henk slechts € 200.000 aftrekken (€350.000 minus € 150.000).

Schenken en erven gemakkelijker
De belastingwetgeving rondom schenken en erven is vereenvoudigd. Werkte dit in het verleden nog met een uitgebreid schijvensysteem, nu is dit vereenvoudigd tot slechts twee categorieën: schenken tot € 118.000 en daarboven.

De volgende vrijstellingen gelden voor het bedrag dat wordt geërfd. Alles boven deze bedragen wordt belast met bovenstaande percentages.

• Partners € 600.000
• Kinderen en kleinkinderen € 19.000
• Zieke en gehandicapte kinderen € 57.000
• Ouders € 45.000
• Overige verkrijgers € 2.000

Geen verandering heffingsvrij vermogen
Iemand hoeft over zijn gespaard of belegd vermogen geen vermogensbelasting (1,2%) te betalen tot een bedrag van € 20.661. Wat opvalt is dat dit bedrag voor 2010 niet omhoog is aangepast. Dit is een kleine druk van de overheid om consumenten weer aankopen te laten doen en minder te laten sparen. Het afgelopen jaar werd er namelijk teveel gespaard en te weinig gekocht.

Minder aftrekmogelijkheden bij woning boven € 1.010.000
Eigenaren van woningen boven  een miljoen euro moeten in 2010 rekening houden met een Eigen Woning Forfait van 0,8% voor het gedeelte boven dit miljoen. Dit was 0,55%. Voor het bedrag tot een miljoen geldt nog steeds 0,55%.

Hypotheekrenteaftrek na verhuur oude woning
Wie al een nieuwe woning heeft gekocht kan de oude woning verhuren. Voor die verhuurperiode is er geen recht op hypotheekrenteaftrek van de oude woning. Dit blijft onveranderd in 2010. Echter, in 2009 gold dat ook voor de periode ná verhuur de rente niet fiscaal aftrekbaar  was. Dit is in 2010 niet meer zo. Na tussentijdse verhuur mag de hypotheekrente weer gewoon worden afgetrokken.  Eerder heeft Wegwijs uitgebreid aandacht besteed aan tijdelijke verhuur van de woning. Lees hier het artikel.

ocg

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie