Nieuws

Consumentenbond negeert regels AFM

"Fietsverzekering, ongevallenverzekering en hypotheekbeschermers zijn overbodig"

dinsdag 17 november 2009
Consumentenbond negeert regels AFM

Onlangs bracht de Consumentenbond de gids 'Greep op je Geld' uit waarin beknopt wordt uitgelegd op welke wijze Nederlanders hun eigen financiën op een juiste wijze kunnen beheren. Zeer opvallend hierin is de passage over verzekeringen waar gesproken wordt over "overbodige verzekeringen", waaronder: de betalingsbeschermers bij een hypotheek, de fietsverzekering, de ongevallenverzekering, een verlengde garantie en in sommige gevallen de aanvullende zorgverzekering. Een duidelijk advies, zonder daarbij eerst de persoonlijke wensen en situatie van de individuele consument in ogenschouw te nemen; iets waar een financieel adviseur een flinke boete van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor zou kunnen krijgen.

Op de website van de AFM wordt duidelijk gemaakt op welke wijze financieel dienstverleners moeten werken maar ook krijgen consumenten informatie over de manier waarop ze deze dienstverlener moeten beoordelen. Eén van de opmerkingen van de AFM aan de consument luidt als volgt: "De financiële dienstverlener moet ervoor zorgen dat hij je een product adviseert dat goed bij je past. Doet hij dat niet, dan kun jij in de problemen komen." Eén van de vragen die een adviseur zou moeten stellen, is: "Hoeveel risico wil je nemen en wat is je doel met het product?" De adviseur dient vervolgens je wensen vast te leggen in een klantprofiel. Hieronder zet de consument zijn handtekening. Dit alles om de consument te beschermen tegen een verkeerd advies.

Boude uitspraken
De Consumentenbond geeft in haar voorlichtingsbrochure een verre van objectief beeld aan de lezer. "Zonde van het geld", schrijft de Bond over alle vormen van verzekering die gepaard gaan met een hypotheek, ofwel het afdekken van de risico's van arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid. Dit terwijl de overlijdensrisicoverzekering in veel gevallen simpelweg verplicht wordt gesteld door de bank en de consument dus helemaal geen keuze heeft. Verder neemt het aantal claims op de verzekering tegen werkloosheid juist in deze periode toe. Een verzekering tegen de extra lasten door werkloosheid kan dus zeker het overwegen waard zijn. De Consumentenbond heeft echter haar eigen mening: "Een groot deel van het geld gaat op aan provisie."

Fietsverzekering en verlengde garantie onnodig?
Ook over de fietsverzekering en verlengde garanties is de Consumentenbond stellig: onnodig! "Deze lasten zijn meestal zelf op te brengen", aldus de belangenbehartiger voor consumenten. Echter, een nieuwe fiets kost honderden euro's, terwijl de meer ervaren fietser al snel meer dan duizend euro aan één fiets besteedt. Dit is niet door iedereen gemakkelijk op te brengen. Bij een dure fiets is een verzekering dus zeker aan te reden. Standaard één jaar garantie op een computer van 800 euro is voor sommigen voldoende maar andere mensen kiezen liever voor twee of drie jaar. Ook dit hangt dus af van de wens en financiële positie van de klant en is niet per definitie goed of slecht.

De Consumentenbond gaat overduidelijk mee in alle negatieve berichtgeving in de media over verkeerd advies omtrent verzekeringsproducten. De Bond blijkt niet in staat de gebeurtenissen in een objectief daglicht te tonen en raadt diverse verzekeringen überhaupt af. De individuele wens en financiële situatie van iemand wordt buiten beschouwing gelaten. Ook de voor- en nadelen van deze verzekeringen worden niet duidelijk op een rij gezet. De Consumentenbond negeert hiermee de regels die de AFM geeft aan financieel adviseurs en brengt hiermee zijn eigen betrouwbaarheid flink aan het wankelen.

De AFM gaf aan niet inhoudelijk in te willen gaan op de situatie. De Consumentenbond was niet bereikbaar voor commentaar.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie