Nieuws

Wat is een ongevallen inzittendenverzekering precies?

Hoe zit dat?

woensdag 23 september 2009
Wat is een ongevallen inzittendenverzekering precies?

Iedere bezitter van een auto heeft een wettelijk verplichte WA autoverzekering. De WA-verzekering dekt de schade die de verzekerde toebrengt aan andere weggebruikers. De autobezitter heeft als aanvulling op deze standaardverzekering diverse uitbreidingsmogelijkheden om ook de schade aan het eigen voertuig te verzekeren. Deze aanvullingen hebben echter geen betrekking op medepassagiers. Wanneer bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval passagiers lichamelijk gewond raken, kunnen de schadeverzekering voor inzittenden en de ongevallen inzittendenverzekering uitkomst bieden. Maar wat is het verschil precies en wat zijn de gevolgen wanneer een dergelijke verzekering niet is afgesloten?

Voor de schade die wordt toegebracht aan medepassagiers bestaan de volgende verzekeringen:

- Ongevallen inzittendenverzekering
De ongevallen inzittendenverzekering keert in basis uit wanneer een inzittende als gevolg van een  ongeval blijvend lichamelijk invalide raakt of komt te overlijden. Het bedrag dat wordt uitgekeerd is niet afhankelijk van de daadwerkelijke schade maar wordt voor aanvang van de verzekering bepaald en opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden. Ook doet de vraag wie schuld had aan het ongeval niet ter zake.

- Schadeverzekering voor inzittenden
De schadeverzekering voor inzittenden keert uit bij letselschade als gevolg van een ongeval. Naast medische  kosten worden ook zaken als huishoudelijke hulp, vervoer van de plek van het ongeval en schade aan bijvoorbeeld kleding vergoed, mits deze uiteraard direct in verband staan met het ongeval. De schadeverzekering voor inzittenden verschilt in meerdere opzichten van de schadeverzekering voor inzittenden. Ten eerste keert de verzekering een bedrag uit dat afhankelijk is van de geleden schade, bij ernstig letsel kan het uit te keren bedrag hierdoor hoger zijn dan bij de ongevallen inzittenden verzekering. Wel geldt ook hierbij een maximumbedrag dat is bepaald bij het
afsluiten van de verzekering.

Verder is kenmerkend voor deze verzekering dat de schade ook wordt vergoed wanneer niet duidelijk is wie verantwoordelijk is of zelfs wanneer niet alle de betrokken bekend zijn.

Zonder verzekering toch een ongeval?
Wanneer een van de bovenstaande verzekeringen is afgesloten, maakt het voor de uitkering van het schadebedrag in principe geen verschil wie schuld heeft. Dit is een ander verhaal wanneer er een ongeluk plaatsvindt en de bestuurder niet verzekerd is voor schade aan passagiers.

Stel bijvoorbeeld dat een groep vrienden op weg gaat naar een feest en de bestuurder rijdt daarbij tegen een boom. Het ongeluk heeft een ernstig nekletsel  van een van de vrienden tot gevolg. Wanneer de bestuurder geen schadeverzekering voor inzittenden of ongevallen inzittenden verzekering heeft afgesloten, kan de vriend met het nekletsel de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen. Die kan vervolgens alleen terugvallen op zijn autoverzekering wanneer hij geen schuld draagt aan het ongeval.

Bij een ander voorbeeld staan de vrienden voor een stoplicht en worden aangereden door een auto. Ook hierbij loopt een van de vrienden ernstig nekletsel op. In dit voorbeeld kan de bestuurder van de auto die de aanrijding heeft veroorzaakt aansprakelijk gesteld worden en zal de schade op zijn WA-autoverzekering verhaald worden.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie