Nieuws

Staat ook uw baan op de tocht?

Werkloosheid groeit in Nederland

vrijdag 21 augustus 2009
Staat ook uw baan op de tocht?

Vrijwel iedereen kent op dit moment wel iemand in zijn of haar omgeving die is getroffen door de huidige economische crisis op het gebied van werkgelegenheid. Ontslagen worden is en wordt een grote angst. Dit geldt niet alleen voor Nederland. Ook in Amerika vallen er steeds meer gedwongen ontslagen. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat hypotheken niet meer konden worden betaald en huizen noodgedwongen moesten worden verkocht. Steeds meer Amerikanen vinden de weg naar de bekende WW-uitkering. Het totaal aantal nieuwe aanvragen deze week kwam uit op 576.000 terwijl dit er nog maar 558.000 waren in de week daarvoor. Hoe is de situatie eigenlijk in Nederland en wat zijn de gevolgen van deze nieuwe 'trend'.

Op het moment zijn er ruim 386.000 mensen werkloos. Dit is ongeveer 4,9% van de Nederlandse beroepsbevolking. In vergelijk tot vorig jaar is dit een stijging van 78.000; 60.000 man en 18.000 vrouw. Deze stijging is nog gering en heeft te maken met de economie van dit moment. Wat wel opmerkelijk is, is dat het vooral mannen zijn die in de afgelopen periodewerkloos zijn geworden. Dat mannen eerder de dupe zijn, komt doordat zij in sectoren werken waar de crisis het hardst toe slaat zoals in de techniek-, bouw- en ict-sector.

Weer aan het werk of de WW in
Het aantal mensen dat direct na een ontslag weer een nieuwe baan vindt, is klein. Er zijn wel vacatures maar de beschikbare functie zijn vaak onder het niveau van de werkzoekende. Op het moment staan er ruim 47.000 vacatures op de site www.werk.nl, de vacaturewebsite van het UWV. Het aantal cv's op deze website bedaagt ruim 193.000. Het aanbod is daarmee flink groter dan de vraag. Dit blijft nog een probleem in het komende jaar. Het CPB verwacht dat het aantal werkelozen tot 615.000 zal stijgen in 2010. Dit is overigens lager dan de eerdere voorspelling van ruim 730.000. Al te positief is dit niet, want de grote klap zal volgens dit CPB later alsnog volgen. Het FNV waarschuwt voor een te groot optimisme over de huidige situatie. Zij adviseren werknemers een vakdiploma te halen zodat zij sterker staan in de arbeidsmarkt.

Jongeren
Vooralsnog komen jongeren en binnen deze groep vooral vrouwen er het beste vanaf. In de groep jongeren (in de leeftijd van 15-24 jaar) zijn bijna alle ontslagen toe te kennen aan mannen. Dit is onder andere te verklaren doordat de zorgsector en het onderwijs het minste te maken hebben met de recessie. Binnen deze sector zijn meer vrouwen dan mannen werkzaam.

Jongeren hebben als voordeel dat de wendbaarheid groter is dan bij 50-plussers. Steeds meer jongeren studeren door na hun middelbare school en gaan niet gelijk op zoek naar een baan. Dit is te zien aan de stijging van het aantal inschrijvingen aan de hogescholen en universiteiten dit jaar; dit is met 25% toegenomen! Nieuwe banen worden het veelvuldigst toegekend aan de groep tot 29 jaar. 50-Plussers komen het moeilijkst aan een nieuwe baan.

Ontslag en woning
Er vallen dus steeds meer ontslagen onder 50-plussers. Gedwongen verkopen van woningen door het niet meer kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen van de hypotheek zijn dan ook geen uitzondering meer. Men kan zich hier echter wel tegen beschermen door simpelweg te sparen. Als dat echter geen optie is, kan ervoor gekozen worden om een ontslagverzekering af te sluiten, ook wel hypotheekbeschermer genoemd. Vaak wordt deze verzekering in combinatie met de hypotheek gesloten, wat een rentekorting kan opleveren. De bank is er door deze beschermer zeker van dat in geval van ontslag aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Men kan kiezen uit een te verzekeren bedrag (normalitiair een bedrag tussen de € 200,- en € 2.000,- per maand). Naar dit bedrag wordt er premie betaald. Dit is dan tezamen met een WW-uitkering, de totale maandelijkse uitkering. Met dit bedrag kan dan alsnog aan de verplichtingen worden voldaan.

In de komende maanden zal moeten blijken of de stijging met betrekking tot de werkloosheid blijft aanhouden of zal gaan afnemen. Voor veel mensen biedt een ontslagverzekering extra zekerheid in de huidige recessie. Meer informatie over de hypotheekbeschermer/ontslagverzekering is op te vragen via de digitale antwoordkaart.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie