Nieuws

Woning sneller verkocht door overbruggingsgarantie

Compensatie voor dubbele woonlasten

vrijdag 21 november 2008
Woning sneller verkocht door overbruggingsgarantie

Verkopers van een woning merken op dit moment dat potentiële kopers door de kredietcrisis voorzichtiger zijn geworden. Om dubbele woonlasten te vermijden willen veel kopers bijvoorbeeld eerst hun huidige woning verkopen, voordat een nieuwe woning aangekocht wordt. Voor verkopers is dit een lastige situatie, want ook zij komen voor het probleem te staan dat door een moeizame verkoop de overstap naar een andere woning in het water dreigt te vallen. Om deze spiraal te doorbreken kunnen verkopers aan de koper overbruggingsgarantie aanbieden. Bij deze nieuwe regeling staat de verkoper garant voor mogelijke dubbele woonlasten van de koper, wat een extra verkoopargument oplevert.

Wanneer de verkoper besluit om de overbruggingsgarantie aan te bieden, staat hij als het ware garant voor de dubbele woonlasten die de koper heeft omdat het verkopen van zijn oude woning langer duurt dan gehoopt. Het Centraal Bureau Overbruggingsgarantie (CBOV) is de organisator achter de regeling.

Hoe werkt de regeling?
De overbruggingsgarantie stelt de verkoper verplicht om jaarlijks maximaal 2,5 procent van de koopsom aan de koper te betalen wanneer deze zijn woning niet verkocht krijgt. Het bedrag wordt na de transactie door de notaris in depot gehouden. Daarbij kunnen koper en verkoper in onderling overleg kiezen voor een garantie die één of twee jaar geldig is. Wanneer het huis toch eerder dan de gekozen termijn wordt verkocht, wordt dit verrekend in het garantiebedrag. Wanneer het bovenstaande in cijfers wordt weergegeven, ontstaat het volgende voorbeeld:

- Jan verkoop zijn woning voor 275.000 euro aan Henk, die zijn huidige woning  nog niet verkocht heeft
- Bij de transactie geldt de maximale overbruggingsgarantie van één jaar
- Na een periode van vijf maanden weet Henk zijn oude woning ‘al’ te verkopen

In deze situatie ontvangt Henk het volgende bedrag als compensatie voor de dubbele woonlasten:
- 2,5 procent van 275.000 euro is 6875, het maximale bedrag dat Henk in dat jaar aan overbruggingsgarantie zou kunnen ontvangen
- Henk heeft de woning echter ‘al’ binnen vijf maanden weten te verkopen en heeft dan ook slechts recht op een deel van het garantiebedrag, te weten 2864,85 euro (6875 : 12 x 5).

Beter dan toegeven op prijs
De overbruggingsgarantie lijkt een wat omslachtige manier om de verkoop van een woning te stimuleren. Toch zijn de alternatieven vaak niet beter. Zo is het laten dalen van de verkoopprijs een optie die de verkoper uiteindelijk wel eens meer zou kunnen gaan kosten dan de garantieregeling. Bovendien is een prijsdaling geen remedie voor de onzekerheid van de verkoper, een daling van de aankoopprijs levert immers een eenmalig voordeel voor de koper op maar neemt de zorgen over dubbele lasten niet weg.

Wel zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de overbruggingsgarantie, die een bindend onderdeel vormt van het koopcontract. Zo betalen zowel de koper als de verkoper een eenmalig bedrag van 395 euro voor de afwikkeling van de garantie door het CBOV.

Ingang garantie
De garantie gaat in op het moment dat de transactie tussen de koper en de verkoper bij de notaris tot stand komt en loopt ten einde wanneer de koper zijn voormalige woning heeft verkocht, of wanneer de garantietermijn is verstreken. Over het bedrag dat aan de koper wordt uitgekeerd hoeft geen belasting te worden betaald.

Al met al kan de overbruggingsgarantie voor de verkoper net het extra argument zijn waarmee een bezorgde koper overgehaald kan worden. Eén van de voordelen voor kopers is dat er minder druk staat op de verkoop van de oude woning, waardoor hier wellicht een betere prijs bedongen kan worden door een langere onderhandelingstijd.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie