Nieuws

Notaris in de fout

Tuchtrechter tikt vaker op vingers notaris

vrijdag 14 maart 2008
Notaris in de fout

Waar mensenwerk in het spel is, worden fouten gemaakt. Zo ook door de notaris. het aantal malen dat een notaris wordt teruggefloten door de tuchtrechter is gestegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van actualiteitenrubriek NOVA. Voorheen kregen 20 notarissen een berisping, in de afgelopen acht jaar is dit aantal gestegen tot 92. Het aantal door consumenten ingediende klachten is toegenomen van 172 in 1993, tot 457 vorig jaar.

Naast het toenemen van waarschuwingen aan het adres van de notaris heeft de tuchtrechter ook vaker notarissen voor een bepaalde periode geschorst. In de afgelopen 3 jaar zijn er gemiddeld zeven notarissen (tijdelijk) uit hun functie ontheven. Ter vergelijking, in 1999 werd geen enkele notaris geschorst. Het onvoldoende zorgdragen voor de belangen van de consument  kunnen redenen zijn voor een ontheffing. Vaak worden gemaakte fouten pas later ontdekt, bijvoorbeeld wanneer pas na tien jaar blijkt dat de garage niet is opgenomen in de koopakte, terwijl dit wel de bedoeling was. Een koper is daar niet blij mee.

Consument steeds mondiger
De reden dat de verrichtingen van de notaris kritischer gevolgd worden heeft deels te maken met de steeds mondiger wordende consument, zo stelt hoogleraar notarieel recht Wilbert Kolkman in NOVA. Ook valt hem op dat de rechterlijke macht notarissen steviger aanpakt na het constateren van fouten.

Marktwerking
Een andere genoemde oorzaak is de toegenomen marktwerking. Door de in 1999 gelanceerde marktwerking gaan notarissen commerciëler denken. Dit commercieel denken kan leiden tot het sneller willen afhandelen van notariële zaken. Tussen notarissen zijn inmiddels prijsverschillen geconstateerd van meer dan 40 procent. Tijd wordt dus geld. De kans op fouten neemt echter toe hierdoor. Het aantal notariskantoren is gestegen, wellicht door de meer open markt. Vanaf 1999 zijn er meer dan 200 notarissen bijgekomen en staat de totaalteller boven de 1.500.

Dure hypotheekaktes
Of de marktwerking ook in het voordeel van de consument is, valt lastig te bepalen. Ook uit een onderzoek dat vorig jaar is gehouden door de Consumentenbond blijkt dat tarieven fors kunnen verschillen per notaris. Het prijsverschil voor bijvoorbeeld het passeren van een hypotheekakte loopt op tot € 1.400. Wel kunnen vraagtekens gezet worden bij de volledigheid van het onderzoek van de consumentenbond. Aan het onderzoek nam slechts 7,5 procent van de notariskantoren deel.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie