Nieuws

Gaat hypotheekrente nu omhoog of omlaag?

Onzekerheid door publicaties in dagbladen

vrijdag 8 februari 2008
Gaat hypotheekrente nu omhoog of omlaag?

In de landelijke dagbladen wordt melding gemaakt van een dalende hypotheekrente. De berichtgeving vindt plaats nadat grote banken als de Postbank en de Rabobank de rente verlaagden, ofwel verklaarden de neergaande trend te volgen. Voorts wordt verondersteld dat de rente verder zal dalen. De door Postbank en Rabobank verlaagde tarieven, zijn echter een gevolg van de dalende rente van de laatste weken en niet de start van een nieuwe trend, zoals in krantenartikelen wordt beweerd. Of kort gezegd, de artikelen zijn geen nieuws maar oud nieuws.

Of huizenkopers al blij kunnen worden gemaakt met een verder dalende rente in de komende maanden, zoals de Telegraaf in haar artikel van vandaag bericht, is nog volstrekt onzeker. Het krantenbericht is prematuur en loopt vooruit op een veronderstelling die nog niet als vaststaand kan worden aangenomen.

Kansen voor lagere rente
Vanwege de gevaren van een recessie in de Verenigde Staten zijn de rentetarieven de afgelopen weken versneld omlaag gegaan. Door de daling van de aandelenmarkten als gevolg van de angst voor een recessie, vluchten veel beleggers momenteel in obligaties, zoals staatsleningen. Als gevolg van het grotere aanbod van geld vanuit de koopkant daalt de rente van de staatsobligatie. De hypotheekrente is hier aan gekoppeld.

Kansen op hogere rente
Echter, de aandelen bevinden zich op het diepste punt van de afgelopen twee jaar. De kans dat beleggers hun geld weer op aandelen gaan zetten is niet gering. Het kleinste positieve gerucht over de economie kan de start betekenen van de inhaalslag op aandelen waar iedereen op zit te wachten. Zodra die inhaalslag gestalte krijgt, vertrekken beleggers weer snel uit obligaties om tijdig aandelen te kopen. Een dergelijke beweging leidt indirect tot een verhoging van de hypotheekrente.

Psyche
Op 7 februari ontvouwde president Bush de plannen op welke wijze hij de veronderstelde potentiële recessie in de VS wilde aanpakken. De plannen veroorzaakten enig optimisme, waardoor de koersen op Wall Street stegen. Of pessimisten de geruchtenstroom weer neerwaarts kunnen bijstellen, is nog niet duidelijk. De afgelopen weken volgt namelijk op elk positief bericht ook weer een negatieve uitleg.

Zo zorgde de broodnodige renteverlaging van 1,25% door de Amerikaanse centrale bank voor een stijging van de aandelenkoersen. Ze gingen echter weer omlaag nadat anderen deze stap een teken van zwakte hadden genoemd. De president van de Europese Centrale Bank , Trichet, verlaagde de afgelopen week de rente niet, terwijl velen dat verwacht hadden. De koersen in Europa vlogen omlaag, maar daags daarna werden ze weer ondersteund doordat velen dit een teken van kracht vonden en Trichet bovendien suggereerde dat hij de volgende keer wellicht wel geneigd zou zijn de rente iets te verlagen.

Korte en lange rente
De stappen van de centrale banken hebben overigens hoofdzakelijk effect op de kortlopende rentevaste termijnen van 1 á 2 jaar en op de variabele rente. Een verdere recessie van de Amerikaanse economie heeft een dalend effect op de langetermijn rente. Het ziet ernaar uit dat die recessie er inderdaad aankomt, waardoor de lange rente een dalende tendens zou kunnen krijgen.

Het IQ van bankdirecteuren
De recessie is echter veroorzaakt door de banken in Amerika die 'en masse' te hoge risico's hebben genomen met het verstrekken van hypotheken. Veel hypotheken kunnen wellicht nooit meer worden afgelost. Het schrijnende geval op de televisie van de huiseigenaar die zijn maandlasten in enkele jaren had zien vervijfvoudigen, omdat zijn variabele rente was vervijfvoudigd, waardoor zijn maandlast nu driemaal zo hoog was dan zijn maandsalaris, heeft velen te denken gegeven over het intelligentieniveau van Amerikaanse bankers.

Renteopdrijvend effect
Dergelijke hypotheken kunnen wellicht nooit meer worden afgelost bij de bank. Dat banken daardoor grote verliezen hebben geleden, is inmiddels bekend. De enige manier waarop banken overeind kunnen blijven, is om die verliezen op de langere termijn weer te verrekenen in hogere rentetarieven. Het is natuurlijk duidelijk wie die hogere rente zal moeten ophoesten: de consument!

De situatie met de Amerikaanse banken zorgt voor een renteopdrijvend effect.

Dalend effect
Tegelijk zorgt de potentiële recessie in Amerika voor een dalend effect op de wereldrente, ook in Europa, dat economisch zo uitstekend functioneert, maar ongetwijfeld door de verwevenheid met het Amerikaanse bedrijfsleven een tegenvaller zal moeten incasseren. Door al deze effecten op de wereldmarkt is het onzeker of de rente in de komende maanden zal dalen of juist weer zal stijgen.

Voorlopig verwacht Wegwijs, in tegenstelling tot de dagbladpers,  na de komende week even geen verdere rentedalingen voor hypotheken met een lange rentevaste termijn. Maar de waan van de dag overheerst momenteel en niets is zeker. Elke dag kan er weer iets onverwachts gebeuren dat de rente beïnvloedt. De omstandigheden zijn in jaren niet zo labiel geweest als de afgelopen maanden.

Profiteer van rente in dipfase
Wel is duidelijk dat de rente momenteel in een dipfase verkeert. Marktanalisten hadden begin 2007 voor deze periode namelijk geen renteverlaging verwacht, maar juist een rentestijging. De prognose voor dit moment was 1,5 procent hoger dan de huidige reële rente. Hoewel Wegwijs eind 2006 reeds over de gevaren op de Amerikaanse huizenmarkt schreef, was niet te voorzien dat het effect bij de banken zo desastreus zou zijn.

Een geluk bij een ongeluk is dat degenen die een hypotheek nodig hebben daar nu van kunnen profiteren. Let daarbij op de aandelenkoersen. Zodra die zich gaan herstellen, vliegt de hypotheekrente ook weer omhoog. Zet op dat moment de rente zo lang mogelijk vast. Nadere info kan eventueel verkregen worden middels inzending van de digitale antwoordkaart. Ook is het mogelijk de huidige lage rentetarieven kortstondig te reserveren via /.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie