Nieuws

Aandelen in de winter, rente in de zomer!

Geld stroomt weg tijdens zonnebaden

woensdag 25 juli 2007
Aandelen in de winter, rente in de zomer!

Particulieren die hun geld in de zomer op de aandelenbeurs hebben belegd en in de winter hun geld op een spaarrekening laten staan, zullen het maandblad Qoute niet halen. Onderzoek heeft uitgewezen dat aandelen het in de winter honderd maal beter doen dan in de zomer.

Wegwijs-Magazine schreef al meerdere malen over de Amerikaanse beurswijsheid  "Sell in May and go away, but remember, be back in September". Hoewel aan- en verkoop van aandelen op basis van deze slogan de belegger op de langere termijn zeker winst zal opleveren, is het niet verstandig om deze beurswijsheid al te letterlijk te nemen.

Kwakkelende zomers
Uit het door de Amerikaanse analist Alan Newman gehouden onderzoek blijkt namelijk dat sinds de Tweede Wereldoorlog de treurnis op de aandelenbeurzen gemiddeld al begint rond half april. In de periode april-oktober is overigens af en toe nog wel winst te behalen. Soms zijn er behoorlijke pieken, maar de dalen zijn ook diep. Gemiddeld is de progressie in de zomer niet om naar huis te schrijven. Over het algemeen geven aandelen in de zomer een zeer kwakkelend beeld.

Terugkeren in september, zoals de slogan beweert, blijkt sinds 1945 ook in de meeste gevallen niet verstandig. Gemiddeld is september zelfs een sombere beursmaand, terwijl een aantal beurscrashes juist in oktober plaatsvonden.

Winterbeleggers kapitalisten
Volgens Newman zou iemand die sinds de Tweede Wereldoorlog alleen in de zomers zijn geld in aandelen belegd had vrijwel geen winst geboekt hebben. Een kapitaal van $ 10.000,- zou in die periode slechts "gegroeid" zijn naar $ 10.449,-. Winterbeleggers zijn in die periode echter tot ware kapitalisten uitgegroeid. Sinds WO II is het startkapitaal van $ 10.000,- bij deze groep zelfs gegroeid tot $ 540.000,-. Aandelen moet je dus vóór de winter koper en sparen ga je vóór de zomer doen.

De economen Ben Jacobsen (Erasmus Instituut en Massey University, New Zeeland) en Sven Bouman (hoofd aandelenbelegging Aegon) zagen dit effect al in 2002. Uit een studie in dat jaar bleek dat het zomer-winter effect zich voordeed in maar liefst 36 van de 37 onderzochte landen. Alleen Nieuw Zeeland deed niet mee in de algemene tendens. Reden voor Ben Jacobsen om zijn heil eens een poos in dit tegendraadse land te gaan zoeken.

Herstelperiode ook in zomer
Het effect van rijke aandelenwinters is het grootst in Groot Brittannië. Daar is het effect al zichtbaar sinds het jaar 1694. Hoewel de gevoelens voor aandelen in de winter kennelijk het warmst zijn, gaat dit gemiddelde niet op sinds 2003. Deze afwijking van de lange trend wordt echter veroorzaakt door de herstelperiode die is opgetreden na de ongekende aandelencrash van het begin van deze eeuw.

Na een aantal miserabele jaren is de animo voor beleggen in aandelen sinds eind vorig jaar aanzienlijk toegenomen. Veel particulieren durven weer in beleggingsfondsen te stappen. De langetermijn vooruitzichten zijn nog steeds bijzonder goed. Vooral de Nederlandse AEX-index is aan een enorme inhaalslag bezig. Verwacht wordt dat de AEX volgend voorjaar het bijna zeven jaar oude recordniveau van 703 punten zal passeren. Nadere info over deze ontwikkelingen kan worden verkregen middels de digitale antwoordkaart.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie