Nieuws

Nederlander houdt oogkleppen op voor pensioengat

Desinteresse grootste pensioenprobleem bij starters

donderdag 31 mei 2007
Nederlander houdt oogkleppen op voor pensioengat

Nederlanders hebben een gezamenlijk pensioengat van 18 miljard euro. Deze 18 miljard heeft gevolgen voor meer dan 50% van de Nederlanders. Deze groep veronderstelt echter dat op de 65-jarige leeftijd netjes 70% van het laatstverdiende loon zal worden uitgekeerd; een visie die stamt uit de jaren '90. Anno 2007 is een dergelijk pensioen een luxe die voor vrijwel niemand meer is weggelegd. Hoewel een deel van de Nederlanders op de hoogte is van deze situatie, wordt er niets mee gedaan. Desinteresse lijkt simpelweg de oorzaak.

Wie momenteel met pensioen gaat en geen aanvullende pensioenregeling heeft, ontvangt vanuit de overheid een bedrag van € 906,95,- netto per maand aan AOW, gebaseerd op het tarief van een alleenstaande. Dit is 55% van het modale inkomen in Nederland anno 2007 (€ 1.637,- netto per maand). Naarmate een persoon ouder wordt, stijgt in reguliere gevallen het maandinkomen. Het (pensioen)gat tussen de AOW-uitkering en het laatstverdiende loon wordt daarmee groter.

Middelloon versus eindloon

(Semi-)ambtenaren kennen naast de toekomstige AOW-premie (waarvan het de vraag is of deze in de toekomst zal blijven bestaan gezien de in rap tempo vergrijzende samenleving) een aanvullend pensioen bij de grootse pensioenfondsen ABP en PGGM. Deze aanvulling vult het pensioengat gedeeltelijk op maar is echter veelal niet voldoende. Het aanvullend pensioen wordt namelijk gebaseerd op 70% van het gemiddeld in een leven verdiende bedrag (middelloon) in plaats van het loon dat aan het einde van de carrière wordt verdiend (eindloon). Ook andere werkgevers die een pensioenregeling voor hun personeel hebben afgesloten doen dit slechts als aanvulling. De werkgevers verdiepen zich daarbij niet in de pensioensituatie van iedere werknemer afzonderlijk. Daarvoor dient deze werknemer zelf zorg te dragen.

Niet interessant

Het onderwerp pensioenen is simpelweg niet interessant en te ondoorzichtig. Dit is veruit de belangrijkste reden dat miljoenen Nederlanders hun pensioensituatie niet op orde maken. Daar komt nog bij de tekorten die op kunnen treden door het wisselen van werkgever (pensioenbreuk), onderzekerheid over het voortbestaan van de AOW en een dienstjarentekort bij mensen die minder dan 40-jarig in het arbeidsproces actief zijn.

Hoe ouder, hoe duurder

Hoe langer men wacht met het in kaart en op orde brengen van de persoonlijke pensioensituatie, hoe duurder het wordt om een extra kapitaal op te bouwen. Starters op de arbeidsmarkt zouden zo vroeg mogelijk moeten nadenken over hun toekomst om zo tegen slechts een gering bedrag (minder dan € 100,- per maand) een solide basis te leggen voor de oude dag. Helaas is dit nou net de groep die de pensioenkwestie het liefst lang voor zich uitschuift.

Wegwijs biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om meer informatie aan te vragen over hun persoonlijke pensioensituatie. Dit geldt tevens voor starters op de arbeidsmarkt.
Gebruik hiervoor de digitale antwoordkaart. 

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie